(trådstarter)
   #41
 24     0
Det må regnes på den del for å finne ut dette, avhenger mye av hvordan det blir utført. Container gir litt det samme problemet som kjeller som kun isoleres innvendig, lett kondens på innvendig vegger så noen anbefaler her som i kjeller og lime isolasjon kontinuerlig innvendig men så er jo ikke vegger flate på disse. Må også ha hjelp til å lage hull og "karmer" på vinduer hvis du ikke har utstyr og kunnskap til dette. Bør gjøres før du gjør andre ting siden det siden kan være brannfare. Vi benytter containere av og til i prosjekter på job men da ikke til bolig men de synes det er mye job å kle disse så forsøker å få noen som er isolert iallefall noe i utgangspunktet. Pass på bare at de har standard containerfester slik at den kan håndteres med kran. Det billigste er der hvor en kan benytte sideløft men da må en semi kunne stå ved siden av oppstillingsplassen din. Pass på hva den settes på slik at dette er godt nok også.

Tusen takk for supre tips!

   #42
 15 445     Akershus     0
Vær oppmerksom på oppstillingsplass. Det kan fort komme restriksjoner og pålegg fra kommunen. Det skumles om folk i båt som er "husløse" og om at de ikke leger fikk slenge trossa i land hvorsomhelst. 

Ellers forskommer det meg at det er/var omtalt en studenthybel på hjul i Trondhjem for en tid siden. Samme med et par i Frdrikstad som bygde et "tiny house" på hjul.
Signatur
  (trådstarter)
   #43
 24     0
Vær oppmerksom på oppstillingsplass. Det kan fort komme restriksjoner og pålegg fra kommunen. Det skumles om folk i båt som er "husløse" og om at de ikke leger fikk slenge trossa i land hvorsomhelst.

Ellers forskommer det meg at det er/var omtalt en studenthybel på hjul i Trondhjem for en tid siden. Samme med et par i Frdrikstad som bygde et "tiny house" på hjul.

Tror det ender med at jeg kjøper meg en billig tomt og heller selger den igjen etter noen år. Tror det er den beste løsningen om ikke noen har noen innvendinger?
   #44
 236     Oslo     0
Hvis du først skal kjøpe en liten tomt til dette bo-prosjektet, må det vel være vel så "lønnsomt" å bygge et lite, vanlig hus på denne tomta? F eks Älvsbyhus har noen modeller med mulighet for senere utbygging av loft, men likevel god plass i 1. etg. Dette kan selges igjen med råloft slik at neste eier kan bygge loftet ut.

Det er heller ikke slik at man bare kan dumpe en container på en tomt man eier. Midlertidige konstruksjoner (som dette er) er fullt ut søknadspliktige dersom de skal stå over en viss periode. Skal konstruksjonen brukes til bolig trer forskriftskravene for boliger inn, selv om det ikke er utformet som en vanlig bolig. I tillegg kommer utgiftene til tilkobling av vann, avløp og strøm/internett/TV mv. Det er ikke småpenger totalt sett.

I gjennomregulerte Norge tror jeg du forvalter pengene dine best ved å følge normalen, altså bygge et lite hus på denne lille tomta. Vanligvis, utenfor de store byene, er ikke dette lønnsomt på kort sikt, men man bor likevel forholdsvis rimelig. Dessuten sitter man på noe som er salgbart, en reel verdi som kan omsettes til penger dersom behov oppstår.

Det gir ingen mening å tro at det er rimeligere å innrede en container enn et vanlig hus. Justert for veldig lite areal vil prisen normalt være høyere pr m².
Signatur