#21
 52     0
Hvordan omgår man da disse bestemmelsene klippet fra Toll.no:

Regler for fritak fra toll og avgifter (kvote)]Regler for fritak fra toll og avgifter.
Hvis du har vært ute av Norge i minst 24 timer, kan du ta med deg varer til en samlet verdi av NOK 6000 toll- og avgiftsfritt.

Hvis du har vært ute av Norge mindre enn 24 timer, kan du, én gang i løpet av 24 timer, ta med varer til en samlet verdi på inntil NOK 3000 toll- og avgiftsfritt. Du kan ikke ta med deg alkohol eller tobakksvarer, med mindre du kan dokumentere at varene er kjøpt avgiftsbelagt (ikke tax-free) i et EØS-land.


taz
   #22
 3,840     Haugesund     0
Hei.
Du kommer ikke utenom momsen i salgslandet, med mindre selger tror deg når du skal til Norge. Men de fleste vet vi har disse reglene, og tar seg derfor ikke bryet hvis beløpet er lite.
Dette sier tollvesenet:
Verdigrense
I tilfeller hvor verdigrensen på NOK 6000/3000 overskrides, kan du selv velge hvilke varer du vil betale toll og avgifter for. Hvis verdien av en vare overstiger denne grensen, må toll og avgifter betales av varens verdi i sin helhet. Varer som utgjør et hele, kan ikke deles og innføres over flere reiser, eller av flere personer. Dette gjelder selv om verdien av den enkelte del er mindre enn NOK 6000/3000. Kan du ikke dokumentere verdien, f.eks. ved kvittering, fastsettes verdien skjønnsmessig av Tollvesenet.


Ang: dusjen selger de denne mva. fritt til Norge på baderumsbutiken.se i hh. til mail.

Vi säljer mycket till Norge .Då betalar kunden utan moms till oss och sedan när varorna är i Norge
Moms till Tollpost.
Vi kan inte sälja utan moms i butiken .Vi vet ju inte om kunden skall till Norge eller inte.
Signatur
   #23
 468     0
Tollen man må betale på varer med en verdi over 6000 er merverdiavgiften. Mva er i Norge 25% Det samme er den i Sverige. Når man toller den inn til Norge får man samtidig tilbake den svenske mva, som er eksakt den samme som den norske. Jeg har aldri opplevt å kjøpe noe av verdi i Sverige og ikke blitt trodd på at jeg skulle til Norge.
   #24
 468     0
Her er hva Colorama skriver på hjemmesidene sine:

"Norge
Vi har transporter til Osloomerådet (og store deler østlandet) en gang i uka!

Uansett om du vill komme til oss i Arvika og hente dine varer eller om vi gjør transporten, så ordner vi alt av tollpapirer. Helt kostnadsfritt!"
taz
   #25
 3,840     Haugesund     0
Mulig det, men du tjener mer på det, for NOK, er mer verd enn SEK. Slik at en del til 10' SEK blir ca. 8' NOK.
Signatur
   #26
 468     0
Huh? I Sverige betaler man mva i svenske kroner av den svenske verdien av varen. I Norge betaler man mva i norske kroner av den norske verdien. Det blir vel det samme?
   #27
 1,421     Bærum     0

Huh? I Sverige betaler man mva i svenske kroner av den svenske verdien av varen. I Norge betaler man mva i norske kroner av den norske verdien. Det blir vel det samme?


Det er riktig men siden svenske kroner er mindre verdt enn norske er verdien av SEK 1000 lavere enn NOK 1000:

Kursen på SEK mot NOK er i skrivende stund 85,240
I Sverige med moms: SEK 1000 * 1,25 = SEK 1250,- inkl mva.
1000 SEK eks mva * 0,85240 = NOK 852,40
NOK 852,40 * 1,25 = NOK 1065,50 inkl mva

Så kommer frakt i tillegg og er den mindre enn NOK 184,50 i eksempelet over så sparer du penger bare på valutaforskjellen - sammenlignet krone mot krone. I tillegg kommer evt. lavere pris i Sverige, osv.

Signatur

   #29
 468     0


Huh? I Sverige betaler man mva i svenske kroner av den svenske verdien av varen. I Norge betaler man mva i norske kroner av den norske verdien. Det blir vel det samme?


Det er riktig men siden svenske kroner er mindre verdt enn norske er verdien av SEK 1000 lavere enn NOK 1000:

Kursen på SEK mot NOK er i skrivende stund 85,240
I Sverige med moms: SEK 1000 * 1,25 = SEK 1250,- inkl mva.
1000 SEK eks mva * 0,85240 = NOK 852,40
NOK 852,40 * 1,25 = NOK 1065,50 inkl mva

Så kommer frakt i tillegg og er den mindre enn NOK 184,50 i eksempelet over så sparer du penger bare på valutaforskjellen - sammenlignet krone mot krone. I tillegg kommer evt. lavere pris i Sverige, osv.


Det er mulig jeg er fjern, men skal du sammenligne prisene må du vel regne om til samme valuta. Og den svenske prisen inkl moms er 1250. Deler du på 0,85240 som er kursen du opererer med i regnestykket ditt får du *trommehvirvel* 1065,5!

Hvis man ikke regner om til samme valuta vil det jo lønne seg å kjøpe alt i Euro foreksempel. For den er jo myye lavere enn kronen.
   #30
 1,421     Bærum     0

Det er jo sluttprisen som teller etter at du har fått greiene inn i Norge, så vi er nok ganske enige. ;)
Signatur