1 314    1    0  

Vannrør i kaldt rom

 1     0
Jeg har varmtvannstank på loftet (for å frigjøre plass i leiligheten), og det er ikke frostfritt. Vann til og fra tanken går gjennom standard kobberrør, hver med lengde ca halvannen meter i den kalde sonen. Mitt spørsmål er: Hvordan kan disse rørlengder sikres mot frostskader? Jeg ser for meg en løsning hvor varmetråder, evt. en ytterkappe med innlagte varmetråder, vikles/klamres rundt rørene. Denne kunne så vært koplet til lysnettet via en termostat som slo på strømmen når romtemperaturen kommer under f.eks. 2 varmegrader. Noen som har greie på om noe slikt finnes? Andre alternativ? Rommet under er for øvrig baderommet, hvor temperaturen normalt ligger på 20 - 25 grader året rundt.

   #1
 22 352     Akershus     0
Du kan ta vekk isolasjon under røret og legge isolasjon over det.. Da er røret på den varme siden. Alle "aktive" greier har en tendens til å ryke og da har du "dusj".