224    12    1  

Varmekabel i vannrør og lunket vann

 29     0
Har fått ny vannledning der det måtte legges varmekabel i røret da det ligger for grunt i bakken. Synes nå at jeg ikke får skikkelig kaldt vann i krana lengre. Skal det være slik eller er det fordi det ikke er kaldt nok i bakken enda? Er minusgrader her på natten men opptil flere varmegrader om dagen. Kanskje er det for tidlig å ha på varmekabel enda, og at jeg kan vente til det blir skikkelig frost i bakken? Mener kabelen skal være på 11w pr meter og er på totalt 31m.

   #2
 20 066     Akershus     0
Grav en termostat nesten ned til vannrøret og la denne styre varmekabelen.

Dersom der er plastrør, vent til det ev fryser igjen. Det tar gjerne bare noen minutter til vannet kommer igjen når du slår på kabelen. Etterhvert vil du lære omtrent værforholdene og tiden før det blir kritisk.

Det er alt for tidlig å slå på kablene nå. Vent til det har vært under minus 5 sammenhengende i 3 uker, minst. Ligger det snø over rørene, vil de kanskje aldri fryse.
Signatur
  (trådstarter)
   #3
 29     0
Vet ikke hvilken type det er annet enn at den er svart og at det står made in USA på den Laughing

Tenkte meg at det var for tidlig å skru den på ja. Den ligger kanskje 30cm på det grunneste.
Er det ingen fare for skade på rør ved å evt la det fryse? Nytt plastrør det er snakk om.
   #4
 20 066     Akershus     0
Vanligvis tåler selve røret greit å fryse. Problemet kan være kranene, men disse har du vel uansett på frostfritt sted. Du tilfører også noe varme fra dypereliggende rør hver gang du tapper vann. Det vil forsinke tilfrysing. Problemet er større på hytter hvor alt kan stå stille i uker.
Som nevn, snø gir brukbar isolasjon.
Signatur
   #5
 2 948     Vestlandet     0
Eg hadde varmekabel på vassrøyret inn då eg budde i Finnmark. Gløymde alltid å slå den på. Røyret fraus aldri. Etterkvart tenkte eg at kabelen får heller nyttast til tining, viss det skulle frysa.

No har eg røyr som ligg kun om lag 30cm under bakken. Har ikkje opplevd frysing i røyret. No som eg har gravd rundt røyret er vel faren større. Eg tenker isolering av røyret får vera løysinga. Dette er dog på vestlandet.

Akkurat no heng forøvrig vassrøyret mitt inn vindauge🙂 Heldigvis ikkje sprengkulde endå.
Signatur
   #6
 20 066     Akershus     0
Et triks for midlertidig vanntilførsel ble brukt av Fredrikstad kommune: steng hovedkrana, koble trykkvann til utekrana og mat huset derfra. Fordrer dog gammeldags kran, frostfri utekran har gjerne tilbakeslagsventil.
Signatur
TSt
   #7
 7 694     1
En kan vurdere markisolasjon over vannrør. Finnes tabeller hvor tykk den bør være. Hvis det ikke er koblinger som er frostutsatte så vil dette trolig holde. Da kan kabel bare være sikkerhet. Men det må isoleres godt ut til hver side av røret, er det inn mot hus pass på fall utover på platene. Det må mere enn 1 m på hver side av røret. XPS som materiale.

   #8
 141     0
Jeg fikk beskjed om at varmekabel i vannrøret er for å tine hvis det fryser, ikke for preventivt, "føre var" øyemed.

Jeg har vannrør rett under bakken, med isolasjon rundt. Mest sannsynlig fryser det aldri Smile
HSt
   #9
 26 541     Lillestrøm kommune     0
På boligfeltet vårt er det noen huseiere som får kompensert for varme på felles rør.

Det finnes en leverandør som ligner litt på
Isoterm som leverer med et ekstra trekkerør inne i beskyttelsen, de gir her beskjed om å få føler frem til punket som er dårligst isolert og så setter de krav til regulatoren holder temp rett over 0
   #10
 20 066     Akershus     0
Her frøs vannet til noen få hus. Røret var et gammelt jernrør som hadde ligget i mange år gjennom et jorde helt uten problemer. Så ble det bygget og røret ble liggende 6 m, ca 40cm nede under vinterbrøytet vei. Ble isolert med ikke veldig mye isolasjon, husker ikke, men trolig vanlige rørskåler og et 5cm stripe over. Holdt seg frostfritt i mer enn 25 år.
Erfaringen herfra er at snø betyr mye og at det ikke skal så mye isolasjon til om røret er i jevnlig bruk. Mao, tinekabel er trolig ok for de fleste, ikke kontinuerlig påslått.
Signatur