Varmegjenvinning av gråvann et et av tiltakene du kan gjøre på badet. Illustrasjon hentet fra Lavenergiprogrammet.

Publisert av ByggeBolig

Reduser energiforbruket på badet

I de aller fleste boliger er det mulig å gjøre svært mange tiltak for å spare energi, senke strømregningen og bidra til bedre miljø. Det kan være alt fra små tiltak som kun krever en holdingsendring til tilak som krever store inngrep og investeringer. I denne artikkelen ser vi nærmere på hva du kan gjøre på bad og våtrom.

Energieffektivt utstyr og vannsparing

Skal du investere i nytt utstyr som vaskemaskin og tørketrommel kan det være fornuftig å velge de med best energimerke. Å oppgradere utstyr fra energimerke B til A++ vil gi en energibesparelse på rundt 50%. I en typisk norsk enebolig vil man kunne redusere energiforbruket med 1400 kWh i året ved å oppgradere utstyr.

Du bør også vurdere å sette inn tiltak for å spare på vannet. Kostnader til oppvarming av varmtvann er gjerne en stor utgiftspost og det er mulig å redusere vannforbruket med opptil 40 % ved bruk av vannspareservanter og liknende utstyr. I en typisk norsk enebolig vil dette kunne bidra til å redusere energiforbruket med nesten 2000 kWh årlig. Det er særlig tiltak knyttet til dusjhoder og utløpstuter på servanter som gir effekt. Her kan man montere sparedusj og vannspareventiler. Tenk også over at en moderne vaskemaskin forbruker langt mindre vann enn eldre vaskemaskiner - faktisk kan forskjellen i vannforbruk per vask være godt over 100 liter.

Varmegjenvinning fra gråvann

Det er også mulig å gjøre seg nytte av det vannet som går i avløpet, men det krever større tiltak og investeringer. Helt konkret dreier det seg om å gjennvinne varmen fra gråvannet. Med gråvann menes alt avløpsvann som ikke kommer fra toalettet. Faktisk er det betydelig energimengder å gjenvinne her. Vann som for eksempel kommer fra dusjhodet har typisk en temperatur på 38–40 °C, mens vannet som renner ned i sluk typisk har en temperatur på 35–37 °C. Altså er rundt 90 % av energien som er brukt til å varme opp tappevannet bortkastet uten varmegjenvinning.

For å kunne gjenvinne varmen fra gråvannet er man ofte avhengig av separate avløp for gråvann og sortvann (toalett), i alle fall om man vil ha energigjenvinning av alt gråvann. Dermed er ikke dette tiltaket noe man gjør helt uten videre, men bør vurderes i forbindelse med rehabilitering eller nybygg. Det er særlig gråvann fra dusj og bad som har størst potensial for energiutnyttelse, deretter vann fra vaskemaskin og oppvaskmaskin.

Varmegjenvinningen fra gråvannet kan eksempelvis brukes til forvarming av varmtvann til dusj eller forvarming av tappevann før det sendes inn i varmtvannsbereder. Det finnes flere løsninger, alternativer og systemer. Det er derfor viktig å definere egne behov og undersøke hvilke løsninger som passer best. I en typisk norsk enebolig vil energigjenvinning fra gråvann kunne føre til en energibesparelse på ca. 1950 kWh. Varmegjenvining fra gråvann er også diskutert i detalj i denne tråden på Byggebolig: Varmegjenvinning fra gråvann

Andre tiltak

Andre tiltak man kan gjøre for å redusere energiforbruket på bad og våtrom dreier seg blant annet om styring av lys, varme og ventilasjon, samt velge energieffektiv belysning. Styring av lys, varme og ventilasjon vil bidra til energisparing ved at forbruket styres etter behov slik at man ikke bruker energi når ingen er tilstede. Her finnes det mange ulike løsninger, alt fra enklere tiltak som fuktstyrte vifter, termostater og tidsbrytere til komplette smarthusløsninger og styringssystemer. Derfor vil både kostnaden og effekten av tiltakene variere. Når det gjelder energieffektiv belysning handler dette for eksempel om å bytte til LED-belysning. LED forbruker betydelig mindre energi enn tradisjonelle glødelamper og halogen, og er også kjent for å ha vesentlig lenger levetid. I en typisk norsk enebolig vil man kunne spare opp mot 1000 kWh årlig på å bytte til energieffektiv belysning. 

Artikkelen er basert på informasjon fra Lavenergiprogrammet.