183    2    1  

Baderomspanel, Godkjent for egen monttasje eller ikke?

 1     0
Hei

Sliter med å finne en bekreftende informasjon som sier Ja eller Nei på om platene fra for eksempel Fibo er godkjent for egen monttasje.

Produsentene bekrefter de kan montteres selv, og at det er forsikringsgodkjent,  men de bekrefter ikke hvorvidt dette er godt nok for å oppnå TG0/TG1 ved ett salg gitt at gulv membran, rør og el er urført av ansvarlig foretak og kun vegg platene er utført ved egen innsats.

Forutsetter at platene er montert i henhold til anvisningen.

TDJ
   #1
 1 603     Asker      1
Etter mitt syn er det ingen garanti for saker & ting er utført iht normer og forskrifter bare fordi det er utført av et "ansvarlig foretak". Det BØR ikke være slik at en takst-person gir en installasjon TG0 basert kun på at virksomheten finnes på FFV's liste !!  Det skal finnes fullverdig dokumentasjon over hvordan arbeidet er utført, hvilke produkter som er benyttet og iht hvilke NS-standarder man har benyttet. Det er dette som eventuelt skal danne grunnlaget for TGxx...

Dersom en "privat-person" følger bransje-normer for arbeid OG dokumentasjon mener jeg dette ikke skal medføre "trekk" i TGx hos en takstmann - han må kunne påpeke faktiske mangler ved installasjonen. Er (veldig) klar over at dette er et omdiskutert tema, men....
Signatur