146    7    0  

Fra badstu til kjølerom

 2     0
Hei

Hva skjer når du "bygger" om en badstue til et kjølerom?

Bør en rive ned badstuen å bygge rommet på nytt eller er det nok å ta ut badstuovnen å sette inn et kjøleelement?

Det er det siste som er gjort i et hus vi kjøpte for en stund siden.
Er det dette som med stor sannsynlighet er årsaken til fuktskadene som vi har fått?


Slik jeg leser det på Glava sin sider så skal kjølerom og badstue bygges på to forskjellige måter.
https://www.glava.no/bygg/losninger/byggkonstruksjoner/oppbygging-av-kjolerom/
https://www.glava.no/bygg/losninger/byggkonstruksjoner/oppbygging-av-badstue/


Noen som har erfart lignende tidligere?

   #1
 1 464     Trondheim     0
Skal ikke gjøres slik. Badstu og kjølerom er direkte motpoler hva gjelder kondensproblemer etc. Den gjennomsnittlige badstuen i norge er heller ikke tilstrekkelig isolert. Et slikt kjølerom vil være et energisluk.
Mvh
Sakke
   #3
 2 106     0
Ekelt sagt: Ja.

Fuktsperre skal ligge på den varme siden, og det blir motsatt for badstue og kjølerom.

Noe av årsaken til at fuktsperre ikke er like nødvendig i en badstue er at den som regel er knusktørr. Det er så godt som ingen fuktighet der - ihvertfall ikke relativt. Selv om du pøser på noen øser vann på steinene, og mister pusten av det, øker det ikke relativ fuktighet ("RH" - "relative humidity") med så mange prosent.

Det er ganske logisk å forklare: Varm luft med f.eks. 40% RH inneholder mye mer damp enn kald luft med 40% RH. Lukker du inne en luftmengde og kjøler den ned, vil RH gradvis stige, selv om den absolutte vannmengden i lufta er den samme: "RH" angir hvor mye vann det er i lufta i forhold til hvor mye den maksimalt kan holde på ved den temperaturen den har. Når RH når 100%, vil vanne kondensere, "dogge".

På gamle vinduer: Er overflaten på innsiden under frysepunktet, vil det rime / ise på innsiden av glasset, når den varme/fuktige lufta i rommet blir nedkjølt til frysepunktet rett foran vinduet. Eller på et badespeil, som vanligvis er kaledere enn dampen fra dusjen: Strømmer luft med 90% RH ut av dusjkabinettet skal det ikke store nedkjølingen til av denne lufta rett foran speilet for at RH skal gå fra 90% til 100%, og vanndampen kondenserer som dogging.

Ligger fuktsperren på den kalde siden av isolasjonen, slik at den varme lufta har fri adgang inn i isolasjonen, helt fram til en eventuell fuktsperre på den kalde siden, har den med seg fuktigheten. Gjennom isolasjonen blir RH høyere og høyere, etterhvert som det blir kaldere og kaldere, og det kan begynne å kondensere før fuktsperren nås.

Ligger fuktsperren på den varme siden, stoppes den "fuktige" lufta fra å trenge inn i isolasjonen og bli avkjølt. Selv om lufta på kald side også har 40% RH når den trenger inn i isolasjonen, vil RH falle på veien gjennom isolasjonen, og lufta er "knusktørr" når den når fuktsperren.

Noen badstue-veiledninger foreskriver fuktsperre på varm side (dvs. badstue-side) - det må skyldes "gammel vane". Gjennom isolasjonen fra naborommet med 40% RH, og det blir varmere og varme gjennom isolasjonen, vil RH falle til 10-20%, uten noe som helst fare for kondensering, uansett! Fuktsperre er relevant bare der vi er i nærheten av kondensering, og rundt en badstue er vi langt unna det. Uansett!

Så riv ned den gamle isolasjonen - enten det er totalt uten fuktsperre eller har fuktsperre på innsiden - legg fuktsperre på utsiden (varm side), med ny og bedre isolasjon på innsiden. I prosessen vil du vel også se hvor langt fuktskadene har gått, hvor mye av treverk etc. som må skiftes ut.

Sakke:

Du har kanskje prinsipielt rett i at mange badstuerk kunne vært isolert bedre, men på samme måte som at motoreffekten til støvsugeren betyr minimalt på strømregningen (uansett hva EU sier), har varmetapet fra en badstue begrenset betydnng hvis du ikke har den oppvarmet 24/7. De aller fleste bruker badstua et ensifret antall timer i uka, og varmen har knapt nådd helt gjennom isolasjonen før dagens bruk avsluttes - særlig med en ovn kraftig nok til å varme opp lufta på kort tid, så du slår den på kort tid før du går inn der.

Dessuten har mange bygget sine badstuer på steder i huset der betydelige deler av varmetapet kommer resten av boligen til gode. Min har ingen yttervegger, så i prinsipp fanger jeg opp alt bortsett fra det som går ned gjennom golvet (og varmen stiger oppover). Ikke alt tap er like nyttig - to vegger vender mot lagerrom/verksted (som har tak mot oppholdsrom, så varmen er ikke helt tapt!), to er mot oppholdsrom, og taket er mot stue. Strømregningen vi ikke ruinere meg selv om jeg bruker badstua nå og da Smile

Et kjølerom skal derimot holdes kaldt 24/7 - ikke bare noen timer nå og da. Men: De fleste kjølerom bygges i kjellere, som har en "naturlig" temperatur godt under ordinær romtemperatur. Temperaturforskjellen, og dermed energitapet, til tilliggende kjellerrom er som regel ganske beskjedent, pga relativt lav temperaturdifferanse. Kun der hvor kjølerommet grenser mot oppvarmede rom er det grunn til å være bekymret om isolasjonen er tykk nok. Mot yttervegg / jord er det sjelden grunn til panikk. Og kan du utnytte varm side av aggregatet i kjølerommet til å varme opp naborommene, er jo heller ikke det totalt tapt energi!
   #4
 1 464     Trondheim     0
MNå vet jeg ikke hvordan kjølerommet/badstuet ditt er bygget, du har jo ikke beskrevet annet en at rommet har fått endret bruk. Men ja, hvis du har fuktskader rundt kjølerommet så er det stor sjanse for det.
Mvh
Sakke
   #5
 1 464     Trondheim     0
Keal: hvis du leser det jeg skrev en gang til så ser du at jeg mente for dårlig isolert for bruken som kjølerom, det fremkommer, dog litt slurvete formulert.
Er ellers enig i resten men hva gjelder badstuteorin så har du noen momenter helt på hodet. Men i og med at dette ikke er en badstudiskusjon så tar vi det ikke her.
Mvh
Sakke
   #6
 2 106     0
Keal: [...] dog litt slurvete formulert.

OK - jeg tolket "Den gjennomsnittlige badstuen i norge er heller ikke tilstrekkelig isolert" som at du mente at den gjennomsnittlige badstuen i Norge ikke er tilstrekkelig isolert, og kommeterte det utsagnet. Beklager at jeg misforstod deg!

   #7
 1 464     Trondheim     0
Må kanskje kommentere litt allikevel....:
—————————————————————-

«Fuktsperre skal ligge på den varme siden, og det blir motsatt for badstue og kjølerom

Dette er jeg helt enig i.

Nå kommer det som jeg synes du snakker mot deg selv(teoribiten og plassering av fuktsperre):
——————————————————————————————————————————————————-

«Noen badstue-veiledninger foreskriver fuktsperre på varm side (dvs. badstue-side) - det må skyldes "gammel vane". Gjennom isolasjonen fra naborommet med 40% RH, og det blir varmere og varme gjennom isolasjonen, vil RH falle til 10-20%, uten noe som helst fare for kondensering, uansett! Fuktsperre er relevant bare der vi er i nærheten av kondensering, og rundt en badstue er vi langt unna det. Uansett!

for det første så beskrives folie i ALLE finske tekniske beskrivelser og anbefalinger, Finland er nokk også det eneste landet i verden der det foreligger godkjente tekniske løsninger for badstu (type «sintef-godkjenning ),det som er uten folie baserar seg på Tylø sin byggeveiledning for bygging av badstu i eksisterende rom som rom-i-rom. Denne er trygg også, men ikke overalt og må også bygges riktig.
Men Det som er feil her er at det skulle være lufta fra naborom som utgjør kondensfaren. Luft rør sig fra varmt til kaldt, likeså fukt. Hvis man antar RH 40% i rommet ved siden av og 40% i badstu etter mye vann på ovn så er det luften fra badstu som trenger seg ut i isolasjon ,særlig hvis badstun ikke er riktig ventilert. Da dT er ca 60 C så når denne luften kondenspunktet i isolasjonen. Som du selv sier , varm luft kan holde større mengde vann/volumenhet . Enkelt sagt - har man dampet av 10liter vann under bading så er det lufta som bærer det ut, enten via ventilasjon eller så absorberes det i konstruktion.
dT er aldri positiv mot badstu i en innendørsbadstu, dvs veggen tørker ALDRI innover mot badstu, fukten drives ut av ettervarmen og hvis det er ventilert luftspalt(som det skal være når man bygger uten folie) bak isolasjon så diffunderer fukten ut og veggen holdes tørr.
Nå er det som du sier at dette sjelden er et problem i en badstu som brukes nå og da, men i teorien er det slik. RH er lavt men temperaturen er så høy at kondenspunktet ligger over normal romtemperatur. Luften når altså RH 100% når den kjøles flere titalls grader

badstufolie har altså en klar funksjon, særlig hvis man velger å bygge badstuveggen integrert(altså uten lufting bak) og gir muligheten til å ha kontroll hvor den veldig varme badstuluften tar veien.
holder for øvrig på å bygge badstu as we speak, må kansje starte en tråd om det...lenge siden det har vært noe om badstu her🤓

mvh
Sakke