74    0    0  

Bosch adapter

 2     0
Hei! Har grønnbosch og en del batterier, men lurer på om det finnes omformer fra grønn til blåbosch?