#11
 124     0
1.
Beskriv boligen/rommene som er aktuelle med tanke på radontiltak!
 • Hvor i landet bor du og hva viser det nasjonale aktsomhetskartet for radon i ditt område? (Særlig høy, høy, moderat til lav eller usikkert område?)Fredrikstad, sone for høy aktsomhet.

 • Hvordan er terrenget rundt din bolig? (Skrånende? Fjelltopp? Dyp dal?)Skrå tomt, kjeller delvis under terreng, synlig fjell nær husveggene.

 • Hvilket byggeår har boligen det gjelder ?1954

 • Hvilke rom ønsker du å måle/gjøre tiltak i? Krypkjeller? Kjellerstue? Sokkelleilighet?Ønsker å gjøre tiltak i i hele kjelleren, vurderer radonbrønn hvis ikke økt ventilasjon er tilstrekkelig.

 • Bruk helst bilder!

2.
Fortell kort om hvordan måling ble utført og litt om verdiene du eventuelt har fått påvist!

Høye radonverdier påvist i kjeller med sporfilm. 580 Bq/m3 +/- 70 (440 middel) Har to elektroniske målere nå og ser reduksjon 280 Bq/m3 i kjeller-rom med ventiler og naturlig ventilasjon. Verdier opp mot 1000 Bq/m3 i kjellerbod uten ventilasjon og stengt dør.

 • Har du vært i kontakt med en profesjonell radonrådgiver eller starter du på egenhånd?Starter på egenhånd.

 • Benyttes elektronisk radonmåler eller sporfilm?Begge deler.

 • Hvor i boligen foretok du målinger og i hvor lange perioder?Sporfilm i alle etasjer sist vinter. Kontinuerlig måling med elektroniske målere.

 • Fant du kilden til radonproblemet? Vanligst er i byggegrunnen gjennom sprekker, men radon kan også spres til inneluften gjennom husholdningsvannet (brønn/borebrønner) eller fra fyllmasser (svært sjelden også bygningsmaterialer)Misstenker radon fra grunn, fjellet er synlig rundt huset.

Del erfaring og kunnskap - få rabatt på Twinfresh Expert Wifi fra Foris! - RoomSketcher.jpg - FORIS AS

Del erfaring og kunnskap - få rabatt på Twinfresh Expert Wifi fra Foris! - utvendig.jpg - FORIS AS

   #13
 1     Oslo     0
1.    Beskriv boligen/rommene som er aktuelle med tanke på radontiltak!
Boligen er en vertikaldelt 2-mansbolig. Ligger på en bergtopp og både stue og gang har påbygg. Rommene som er aktuelle for tiltak er stue og kjøkken da det er der verdiene er høyest. Mellomgang ligger som skulle mellom disse to rommene. Vi ønsker å prøve ut miniventilasjon i første omgang for bedre inneklima og motvirkning av radon.


 • Hvor i landet bor du og hva viser det nasjonale aktsomhetskartet for radon i ditt område? (Særlig høy, høy, moderat til lav eller usikkert område?)


Bor i Oslo nærmere bestemt Øvre Prinsdal. Nasjonale aktsomhetskartet viser moderat til lav.


 • Hvordan er terrenget rundt din bolig? (Skrånende? Fjelltopp? Dyp dal?)


Terrenget er på sameiet er planet ut, men ligger på en bergtopp.


 • Hvilket byggeår har boligen det gjelder ?


Boligen er bygget i 1979


 • Hvilke rom ønsker du å måle/gjøre tiltak i? Krypkjeller? Kjellerstue? Sokkelleilighet?


Tiltak må gjøres i stue og kjøkken da det er i 1. etg vi har fått påvist radon. Kommer sivende opp via rørene i kjøkkenet og påbygget i gang og stue.


 • Bruk helst bilder


2. Fortell kort om hvordan måling ble utført og litt om verdiene du eventuelt har fått påvist!

Radonlab har gjennomført måling, og vi har hatt sporfilm. Verdien var i 2016 234 Bg/m3, året før var det på godt over 300 Bg/m3.


 • Har du vært i kontakt med en profesjonell radonrådgiver eller starter du på egenhånd?


Har snakket med sameiet og vi har kjørt radonmåling via Radonlab.


 • Benyttes elektronisk radonmåler eller sporfilm?


Har benyttet sporfilm og elektronisk. Verdien var i 2016 234 Bg/m3, året før var det på over 300.


 • Hvor i boligen foretok du målinger og i hvor lange perioder?


Mellomgang i skulderhøyde i en periode mellom januar og mars/april.


Fant du kilden til radonproblemet? Vanligst er i byggegrunnen gjennom sprekker, men radon kan også spres til inneluften gjennom husholdningsvannet (brønn/borebrønner) eller fra fyllmasser (svært sjelden også bygningsmaterialer)
Radon siver opp via rørsystem mellom vaskerom og kjøkken, ved peisen i stua, og hvor det er påbygg i stue og gang. Før vi listet prøvde vi å tette med noe Tek7 der hvor det var mulig å komme til. VI bor som sagt på et fjell/bergtopp med tupert terreng.
Konkurranse fra FORIS.NO – Vinn 2 stk TWINFRESH EXPERT WIFI - Capture.JPG - ejnerfleron
   #14
 1     0
1.
Beskriv boligen/rommene som er aktuelle med tanke på radontiltak!
Boligen er en eldre enebolig fra 1920. Boligen består av en tømmerkasse i 2 plan over bakken og en råkjeller med granitt grunnmur under. Kjellergulvet er ikke helt tett og måling viser at det er høyest konsentrasjon av radon i kjeller. Det er derfor ønskelig å montere ventilasjon i kjeller for å redusere radon videre opp i boligen.

 • Hvor i landet bor du og hva viser det nasjonale aktsomhetskartet for radon i ditt område? (Særlig høy, høy, moderat til lav eller usikkert område?)


Bor i Solbergelva (Nedre Eiker kommune) Kartet viser Høy aktsomhetsgrad

 • Hvordan er terrenget rundt din bolig? (Skrånende? Fjelltopp? Dyp dal?)


Flatt terreng

 • Hvilket byggeår har boligen det gjelder ?


Byggeår 1920

 • Hvilke rom ønsker du å måle/gjøre tiltak i? Krypkjeller? Kjellerstue? Sokkelleilighet?


Ønsker å gjøre tiltak i kjeller

 • Bruk helst bilder!2.
Fortell kort om hvordan måling ble utført og litt om verdiene du eventuelt har fått påvist!
Plasserte ut 4stk sporfilm i forskjellige rom og etasjer. Fikk følgende verdier.
Plan U Kjeller 480 +/- 60Bq/m3
Plan 1 kjøkken 150 +/-[sub][/sub][/size]20Bq/m3[/color]
Plan 1 Tv-stue 140+/- 20 Bq/m3
Plan 2 Soverom 140+/- 20 Bq/m3

 • Har du vært i kontakt med en profesjonell radonrådgiver eller starter du på egenhånd?


Startet på egenhånd, bestilte sporfilm fra Radonkonsult

 • Benyttes elektronisk radonmåler eller sporfilm?


Benyttet sporfilm

 • Hvor i boligen foretok du målinger og i hvor lange perioder?


Plasserte 1stk i kjeller, 2stk i 1.etasje (kjøkken og tv-stue) og 1stk i 2.etasje (barnerom). Hadde målerne plassert i 2måneder.

 • Fant du kilden til radonproblemet? Vanligst er i byggegrunnen gjennom sprekker, men radon kan også spres til inneluften gjennom husholdningsvannet (brønn/borebrønner) eller fra fyllmasser (svært sjelden også bygningsmaterialer)


Resultatene fra målerne viser tydelig at det kommer fra kjeller og det er veldig sannsynlig at det kommer opp via utettheter i grunn.
   #15
 372     Hedmark      0
1.
Beskriv boligen/rommene som er aktuelle med tanke på radontiltak!
 • Hvor i landet bor du og hva viser det nasjonale aktsomhetskartet for radon i ditt område? (Særlig høy, høy, moderat til lav eller usikkert område?)

 • Hvordan er terrenget rundt din bolig? (Skrånende? Fjelltopp? Dyp dal?)

 • Hvilket byggeår har boligen det gjelder ?

 • Hvilke rom ønsker du å måle/gjøre tiltak i? Krypkjeller? Kjellerstue? Sokkelleilighet?

 • Bruk helst bilder!


2.
Fortell kort om hvordan måling ble utført og litt om verdiene du eventuelt har fått påvist!
 • Har du vært i kontakt med en profesjonell radonrådgiver eller starter du på egenhånd?

 • Benyttes elektronisk radonmåler eller sporfilm?

 • Hvor i boligen foretok du målinger og i hvor lange perioder?

 • Fant du kilden til radonproblemet? Vanligst er i byggegrunnen gjennom sprekker, men radon kan også spres til inneluften gjennom husholdningsvannet (brønn/borebrønner) eller fra fyllmasser (svært sjelden også bygningsmaterialer)


Etter å ha besvart de to punktene er du antakelig blitt litt klokere rundt radonnivåene i din bolig, og du kan planlegge og igangsette tiltak. Det anbefales at man søker kyndig veiledning for videre fremdrift.

1

- Bor Stange kommune i Hedmark, med høy til særlig høyt jevnt over. "Alle" husene i nærheten har for høye radonforekomster.

- Relativt flatt landbruksterreng, men huset ligger på en liten topp(fjell?)

- Bygd i ca 1955, typisk 50talls hus med 2etg + kjeller. Oppgradert siden den gang såklart.
- Det naturlige ville være å gjøre tiltak i kjeller(som er uinnredet), der er det per nå nesten ikke ventilasjon.


2.
- Det var først "profesjonelle" inne i bildet, men de greide ikke å komme med en løsning som var økonomisk gjennomførbar (dette er riktignok noen år siden nå)

- Det har blitt målt både med elektrisk måler (canary/corentium) og sporfilm.

- Målingene ble utført i oppholdsrom i 1etg (nesten helt åpen løsning på det meste av etasjen) og den viste ca 700bq i snitt med corentium måler over ett par måneder. (Sporfilmen lå på ca samme nivå, men den målingen ble gjort før etasjen ble åpnet opp, og da med flere stykker.)

Nå ligger den elektriske måleren på det rommet i kjelleren som er "hovedmistenkt" og der har snittet ligget på over 1000bq. Dette er rommet hvor vann og kloakkledninger går ned i sålen, så vi antar at det i hovedsak siver inn der.

Vi MÅ gjøre tiltak her i løpet av sommeren, og slike vifter dere har her er det jeg tenker er naturlig å prøve først, da med en i hver sin "ende" av kjelleren feks. Om ikke det holder må det ses på andre løsninger, for det er helt klart ALT for mye radon her!

  (trådstarter)
   #16
 167     0
Heisann. Da setter vi strek for ytterligere deltakelse i denne konkurransen, men håper også at flere har bemerket seg innholdet og kanskje foretar noen undersøkelser i eget hjem. Stor takk til alle dere som har deltatt og kommet med kjempeflotte bidrag til "kampanjen", som viser nyanser og forskjellige innfallsvinkler, metoder og problemstillinger.
Vi kommer tilbake 20 februar 2017 for offentliggjøring av vinner i konkurransen. Inntil videre kan vi treffes på boligmessen på Sotra v/Bergen. (ta kontakt med oss om noen trenger gratisbilletter)
Signatur
  (trådstarter)
   #17
 167     0
Hei alle!
Og beklager at vi er litt på overtid. Sånn går det når vi ikke klarer å bestemme oss, for det er egentlig ikke lett å skille mellom alle de flotte innleggene Smile
Hva gjør vi da? Vi kårer TO vinnere såklart!

Vi har satt stor pris på alle bidrag, og håper andre kan bli inspirert til å få oversikt over forholdene i egen bolig.
Når vi nå plukker ut heldige vinnere, er det en god dose magefølelse og summen av faktorer som: høye radonverdier, behov, at prosjektet foråpentligvis er velegnet for Twinfresh Expert Wifi x 2 og som ikke nødvendigvis er enkel å "angripe" med radonsug osv

Gratulerer til både @HST og @betamax !

Ta kontakt med oss gjennom PM. Vi har 2 stk Twinfresh RW1-50 (Wifi) til hver av dere!
Husk at dere må installere disse innen rimelig tid, foreta nye radonmålinger - også blir vi kjempeglade hvis dere kan dele resultatet på denne tråden, med en liten beskrivelse og bilder (uansett utfall)

Signatur

HSt
   #18
 33 217     Lillestrøm kommune     0
Takk for premie, det skal bli spennede å prøve. Blir spennede å se når jeg også kan prøve å stoppe/justere på radonsuget mitt og se hvor stor effekten blir. Ellers får vi prøve å stille opp med resultater og forhåpentligvis noen råd til andre.
   #20
 895     0
Gratulere til vinnerne! Siden dere allerede har tatt spanderbuksene på, dere vurderer ikke et ekstra godt tilbud på twinfresh til medlemmer av byggebolig? Grin