(trådstarter)
   #12
 5 411     Langhus     0
Dette er en innretning de aller fleste av oss har og pr nå er WF nærmest. Denne saken kan brukes til å måle noe
Signatur
   #14
 1 340     Oslo     0
Måler man masse med dette?
Signatur
  (trådstarter)
   #17
 5 411     Langhus     0
Saken er veldig viktig i dagens samfunn. Den formen innretningen på bildet har fikk den allerede for rundt 800 år siden.
Signatur

   #20
 2 018     Strømmen     0
Mot slutten av 1200-tallet ble mekaniske klokker oppfunnet, og ”Heretter ble klokken målestokken for alt”,
Signatur