#61
 3 412     Akershus     0
7)

Hvordan vedlikeholde en varmepumpe, det korte svaret: Gjør det som står i bruksanvisningen!


Et litt lengre svar:

Brukeren kan gjøre noe selv:

Ta ut filtrene på innedelen. Fjern støv med støvsuging eller såpevask. Fjern støv fra andre tilgjengelige deler med fuktig støvklut og/eller støvsuger. Avhengig av hvor mye støv det er i huset kan dette være noe man trenger å gjøre med intervall fra noen få uker til endel måneder.

Fjern løv, snø og lignende fra utedelen. Spesielt delen som ser ut litt som en bilradioator (registeret) må ha fri luftpassasje.

Prøv moduser: Oppvarming, kjøling, ulike måter å fordele luften på, eller annet som måtte finnes på din modell.

Hør etter om det er noen unormale lyder.


Service utført av fagperson kan være grundigere rengjøring, bytting av finfilter, sjekking av slitasje på bevegelige deler (spesielt kompressor og viftelager) og eventuelt utskifting, sjekking og evt. etterfylling av kjølemedium, og lignende.

Leverandørene anbefaler gjerne service med intervaller på rundt 1 til 3 år. Noen leverandører forteller at service ikke pleier å være nødvendig de første for eksempel 5 årene.
Signatur

   #62
 12     Voss     0
7.) Hvordan bør en varmepumpe vedlikeholdes (hva, hvor ofte, bytte av ting ect) og hva vil det si å få utført service på en varmepumpe?

Vedlikehold:

- Støvfiltere bør tas ut og rengjøres hver 2. til 3. uke, alt etter som hvor mye støv det blir.
Støvfilterene kan støvsuges, eller vaskes i håndlunkent vann og tørkes etterpå.

- ca. 4 ganger i året (etter behov) bør man ta ut- og rengjøre finfilterene som
sittere under støvfilterene.

- Når man har tatt ut både støvfilter og finfiltere for rengjøring, passer det også
å gjøre en generell rengjøring av alle deler man kommer til på.

- Hvert 2. eller 3. år bør man ha en full service på varmepumpen. Dette bør
absolutt gjøres av fagfolk. Da blir både innedel og utedel grundig renset
innvendig, samt at pumpa får en full sjekk og eventuelle mangler blir
rettet opp. En slik innvendig rengjøring er helt vesentlig for at pumpa skal
kunne opprettholde sin spesifiserte ytelse.

Service:

Å få utført Service på en Varmepumpe er faktisk mye av det samme som å sende Bilen/Kjøretøyet sitt på Service.

Ved utføring Service på en Varmepumpe så inkluderer dette ofte bl.a. følgende:

- Lekkasjekontroll av anlegget

- Rengjøring av innedel, rensing av finner. Rensing av filter og bytte av mikro/kullfilter.

- Desinfisering av innedelen

- Rengjøring av utedel og rensing av finner på varmeveksler.

- Måling av temperaturdifferanse inne/ute. Sjekk evt. for lite fylling.

- Kontrollmåling av spenning – strøm og jord.

- Sjekk av batterier og evt. fornye i fjernkontrollen. Kontroll av alle funksjoner med fjernbetjening.

- Ettertrekke skruer for alle kabler mellom inne/utedel samt tilførsel.

- Sjekk av isolering spesielt limskjøter og lignende.

- Sluttest med måling av trykk, strømtrekk og temperatur for å sjekke at varmepumpen yter det den skal.
   #63
 5 412     Langhus     0
Første post oppdatert med de nye spørsmålene.
Kom igjen folkens, her er det gode odds for å vinne Smile
Signatur
  (trådstarter)
   #64
 162     0
Hei og god mandag Smile

Takk for gode og utfyllende svar angående vedlikehold og service.

Her kommer spørsmål nummer 8, som er en oppgave.

8.) Familien Jensen bor på Dombås, og består av mor Janne, far Petter og sønnene Erik og Nils. De har et oppvarmingsbehov på 15 400 kWh/år i sin enebolig hvor de nå fyrer med strøm. De investerer i en Mitsubishi Electric Kirigamine Hara 6,6. Varmepumpen gir en årsvarmefaktor (SCOP) på 2,4.

Du møter på Janne på butikken, og hun spør deg hva familien sparer i kroner på en slik varmepumpe nå som strømmen koster 1,15 kr inkludert nettleie pr KWH?


Lykke til!

Mvh
Sara
Miba AS
Signatur
WF
   #65
 575     Haugesund     0
Cool

Gammelt forbruk uten varmepumpe:
15.400 kWh * 1,15kr = 17.710 kr

Nytt forbruk med varmepumpe:
Strømbehov ved SCOP på 2,4 = 15400kWh / 2,4 = 6417 kWh
6417 kWh * 1,15 = 7.379 kr

De sparer: (uten å ta hensyn til innkjøpspris av varmepumpen)
 17.710
- 7.379
= 10.331 kr pr år

I dette eksempelet spares varmepumpen inn i løpet av veldig kort tid.

De betaler da ca 0,48 kr pr kw varme isteenfor 1,15 ved å fyre direkte med strøm
Det er en besparelse på ca 0,67 kr pr kwh.
   #66
 3 412     Akershus     1
Cool

Gammelt forbruk uten varmepumpe:[/b]
15.400 kWh * 1,15kr = 17.710 kr

Nytt forbruk med varmepumpe:
Strømbehov ved SCOP på 2,4 = 15400kWh / 2,4 = 6417 kWh
6417 kWh * 1,15 = 7.379 kr

De sparer: (uten å ta hensyn til innkjøpspris av varmepumpen)
 17.710 - 7.379 = 10.331 kr pr år

I dette eksempelet spares varmepumpen inn i løpet av veldig kort tid.

De betaler da ca 0,48 kr pr kw varme istedenfor 1,15 ved å fyre direkte med strøm
Det er en besparelse på ca 0,67 kr pr kwh.

Jeg innser at svaret mitt ligner ørlite grann på svaret fra WF. Til mitt forsvar vil jeg framheve at jeg i det minste fikset på en skrivefeil: "isteenfor". Om det er nok til å påstå at svaret mitt er riktigere enn hans vet jeg ikke. Wink

Signatur

WF
   #68
 575     Haugesund     1
hehe.. alltid kreative svar fra KarstenBeate Smile
Til og med når det ikke er kreativt(kopi) blir det likevel kreativt.
   #70
 3 412     Akershus     1

Det er ikke alle som har samme form for humor. Det er greit nok.

Oppgaven er ufullstendig. Det sies ikke noe om hvor stor andel av oppvarmingsbehovet som kan dekkes av varmepumpen. Det er temmelig urealistisk å tenke seg at HELE oppvarmingsbehovet til en famile på 4 personer skal dekkes av EN luft-til-luft varmepumpe. Det ville være overraskende om man på alle tider av året greide å fordele akkurat passe mye varme fra en varmepumpe ut i alle rom, inkluder soverommene, kjøkken, stue og bad. Likevel oppfordrer bransjen til at det gjøres slike urealistisk positive regnestykker som lett vil kunne komme fram her.

Et annet markedsføringstricks er at man ofte ikke tar hensyn til innkjøpspris, monteringskostnader, servicekostnader og slikt når man setter opp regnestykkene. Det snakkes bare om hva man "sparer". Mange har latt seg forlede til å kjøpe alt for dyre anlegg, i troen på at jo mer man "sparer", jo bedre totaløkonomi får man. Her ser vi også dette trickset i praktisk bruk.

Men for å komme igang med et svar må man ta de forutsetninger som skal til. La oss si at X prosent av oppvarmingsbehovet kan dekkes av en varmepumpe. Da vil varmebehovet som erstattes av varmepumpen være

15400 kWh/år * X/100

Reduksjonen i strømforbruk kommer fra SCOP = 2.4:

15400 kWh/år * X/100 * (1-1/2.4)

Det man får av reduksjon på strømregningen finner man ved å ta med prisen:

15400 kWh/år * X/100 * (1-1/2.4) * 1.15 kr/kWh

Leker vi et øyeblikk at man kan dekke 100 % av oppvarmingsbehovet med en varmepumpe, kommer man fram til samme tall som WF i dette tilfellet. Virkeligheten blir ikke like gunstig, siden man i praksis trenger tilleggsoppvarming for å få riktig oppvarming på riktig sted, for eksempel varmekabler på badet.

For å finne ut hva man totalt sett "sparer i kroner på en slik varmepumpe" (som var det vi ble spurt om) trenger man som nevnt endel flere opplysninger, som innkjøpspris, monteringskostnader, servicekostnader og slikt, så det gir jeg meg ikke ut på. Det gir mindre gunstig sluttresultat.

Skal man regne skikkelig på dette, trenger man også et tall for renten (internrente, kalkulasjonsrente). Dette gjør sluttresultatet enda mindre gunstig.

Likevel kan man gå ut i fra god lønnsomhet i et slikt prosjekt, bare ikke så lønnsomt som endel leverandører vil ha oss til å tro.
Signatur