488    1    1  

Avslutte leiekontrakt ved ubetalt leie

 99     1
Hei. Jeg har leid ut en hybel i kjelleren fra 1. Desember. Leietaker betalte for desember, men depositum ble aldri ordet. 

Leietaker har signert leiekontrakt, men har aldri flyttet inn, hatt overtakelse eller fått nøkler. 

Leietaker mistet jobben så nav dekket januar og februar samt gav meg en nav garanti for ubetalt husleie. 

Leietaker betalte ikke mars eller april  heller så jeg håper å få dekket disse to månedene  på nav garanti. 


Jeg sendte i slutten av mars et varsel om fravikelse med frist 14 dager. 

Nå er det 20. April og forsatt ingen penger er kommet inn. 

I utgangspunktet så skal vel namsmannen kontaktes når det har gått så langt som nå, men må jeg det når har ikke har flyttet inn eller fått nøkler? 

Kan jeg bare leie ut til noen andre nå? 

Utdrag fra kontrakt :

11. Utkastelse/Tvangsgrunnlag:
Leieboer vedtar at tvangsfravikelse kan kreves 
dersom leien eller avtalte tillegg ikke betales innen 
14 dager etter at skriftlig varsel etter tvangsfullbyr-
delsesloven § 4–18 er sendt. 
Varselet kan tidligst være sendt på forfallsdag. I var-
selet skal det stå at utkastelsen blir begjært dersom 
manglende betaling ikke skjer, og at utkastelse kan 
unngås dersom leien med tillegg av renter og andre 
kostnader blir betalt før utkastelsen gjennomføres. 
Frigjørende betaling er betaling til konto oppgitt 
i nr 4. Omstridt beløp kan frigjørende deponeres i 
henhold til husleielovens § 3–8. Ved leieforholdets 
opphør kan tvangsfravikelse kreves, jf tvangsfull-
byrdelsesloven § 13–2, tredje ledd, bokstav b.

   #1
 78     0
Får du kontakt med leieboeren? Har vedkommende fortsatt intensjon om å bo der?

Vi har litt ymse erfaring med manglende betaling, leier ut et bofelleskap med separate kontrakter for flere leieboere i samme leilighet. Nylig la en kar igjen nøklene og flyttet ut uten å gi beskjed og gjorde seg svært vanskelig å få kontakt med. Jeg var litt rådløs fordi han ikke tok seg bryet med å sende en oppsigelse og jeg var derfor usikker på om jeg kunne leie ut til noen andre. Depositumet hans fikk jeg omsider utbetalt. Får du tak i vedkommende så kan du jo kanskje få et fornuftig svar. Ellers så får du vel se hvor lenge NAV betaler deg før de tar tak i det, evt ta kontakt med NAV og høre hva de ser for seg..

Det står skrevet litt om tilbakelevering hos Help forsikring, jeg baserte meg på at leiligheten var tilbakelevert siden leieboer hadde fraflyttet og lagt igjen nøkler, men jeg vet ikke om du kan hevde det samme siden du ikke har overlevert hybelen i utgangsppunktet.

http://www.help.no/Privatrettslig-oppslagsverk/Juridiske-raad-og-veiledninger/Avslutning-av-leieforholdhttp://www.help.no/Privatrettslig-oppslagsverk/Juridiske-raad-og-veiledninger/Avslutning-av-leieforhold