7 148    2    0  

Bankgaranti og depositum ved leie av bolig

 17     0

Når man leier hus og huseierne krever bankgaranti hva vil det si ?

Jeg er ikke helt inne i sånne saker jeg, så jeg håper dere er det.

Kan man velge mellom bankgaranti og depositum?
Depositum er greit men hva med bankgaranti?

   #2
 52     0
Vet at enkelte sosialkontor opererer med "garanti" for sine klienter som ikke kan stille penger nok til depositum og hvor banken ikke er "villig" til å stille garanti i enkeltsaker pga dårlig/manglende inntekt.