12 834    11    2  

bruk av fellesarealet i sameie

 15     Troms     0
Hei!
Hvor jeg kan finne mer informasjon om bruk av fellesarealet i sameie, samt plikter for eieseksjoner?
Kjøpte en tomansbolig, og krangler om tømming av søppel, snømåking av felles utvendig trapp, og bruk en del av fellesarealet på frontside av boligen (som han er begrenset med gjerde) for å lufte en hund.
Har ingenting mot hunder, men bor i byen, od det er i det minste "uvanlig" å lufte hunden på denne måte.
Vil ikke å bli en slave for andre eierseksjon, og samtidig se på en "hundegård".
Takk!

   #1
 5 495     1
Du kan jo begynne med å se på vedtektene for sameiet. Disse skal du ha fått overlevert ved kjøp av huset. Megler eller selger skal ha gitt deg disse.

Dersom det ikke er spesifisert her ville jeg tatt kontakt med styret i sameiet for å høre om det finnes noen andre kjøreregler eller vedtak som er gjort.

Dersom styret ikke er i stand til å svare deg, er det generalforsamlingen som er stedet.

For ordens skyld: Et sameie SKAL ha både vedtekter, et valgt styre og det skal avholdes generalforsamling en gang i året. GF er sameiets høyeste myndighet og det er de som gir styret mandat for hva de skal/kan jobbe med frem til neste generalforsamling.
  (trådstarter)
   #2
 15     Troms     0
Men dette er nytt etablert tomannsbolig. Vi er bare to eierseksjoner, så det er ikke noen styre.
   #4
 43     Bergen     0
Vi er tre leiligheter i sameiet vårt. Alle i sameiet skal være enige om alt. Som hovedregel skal alt deles likt på antall leiligheter, areal, arbeid, utgifter osv med mindre noe er spesifisert i vedtektene eller avtalt. Naboen har ikke lov å sette opp gjerde på fellesareal uten at det er greit for deg. Søppel, snømåking og annet må da deles på uker eller lignende hvis dere ikke klarer å komme til en enighet.
Signatur
   #5
 22 352     Akershus     0

Søppel, snømåking og annet må da deles på uker eller lignende hvis dere ikke klarer å komme til en enighet.
Kan det ikke deles på måneder? Jeg tar snøen i juni, juli og augst ;D
   #6
 43     Bergen     1
Haha, det er jo lov å prøve  Wink Vi har forøvrig utenlandske naboer som ikke skjønner forskjell på papirboss og vanlig. Utrolig slitsom... Ikke klarer de å trille ned bosspannet og ikke blir det tømt heller fordi det er fullt av vanlig restavfall. Vi har nå skrevet etasje navn på spannene med store bokstaver, uten at det hjelper videre. Så det er problemet i et sameie da... Om noen bestemmer seg for å være vanskelige/ikke forstår noe, er det ekstremt vanskelig å gjøre noe med det....
Signatur
  (trådstarter)
   #7
 15     Troms     0

Vi er tre leiligheter i sameiet vårt. Alle i sameiet skal være enige om alt. Som hovedregel skal alt deles likt på antall leiligheter, areal, arbeid, utgifter osv med mindre noe er spesifisert i vedtektene eller avtalt. Naboen har ikke lov å sette opp gjerde på fellesareal uten at det er greit for deg. Søppel, snømåking og annet må da deles på uker eller lignende hvis dere ikke klarer å komme til en enighet.


Ja, akkurat. Dette tar jeg som helt naturlig fordeling av ”plikter og fellesarealet”, men hva man kan gjøre, hvis den andre reagerer ikke på…..

   #8
 5 495     0
Et sameie er en juridisk enhet og jeg er relativt sikker på at dere trenger et styre, et organisasjonsnummer, et regnskap (og muligens en revisor i så tilfelle) (hvis dere har noen innbetalinger til sameiet, men det har dere vel ikke) og vedtekter.

I dette tilfellet så eier dere vel 50% hver av sameiet, og dermed må dere på en eller annen måte lage noen kjøreregler. Det er lett å tolke slik at "den delen av sameiet som ligger foran mitt hus bestemmer jeg over", men slik er det jo selvsagt ikke.

Det er viktig å skille mellom enhetene (selveide seksjoner + eiendom) og sameiet, som er helt forskjellige ting.
   #9
 1 097     Oslo / Østfold     0
Svarene finner du i eierseksjonsloven.
Det er mange forhold som berøres i overgitte svar. Når det kun er to eierseksjoner utgjør disse styret. Regnskap fører dere bare til eget bruk. Det er ikke regnskaps- eller revisjonsplikt på så små sameier. Ingen sameier skal ha særretter over fellesarealet med mindre dette er avtalt mellom sameierene. Blir i så fall et leieforhold. Helt klart vanskelig når sameiet er så lite, blir for personlig. Ikke uvanlig at man deler fellesarealet og hver sameier har sin "hage".
  (trådstarter)
   #10
 15     Troms     0
Ok, men hva kan man gjøre hvis andre seksjon ikke vil gå på noen avtale, og gjør hva de vil med fellesarealet uten hensyn til andre (meg). Har jeg noen lovlig måte for å ordne det opp med dem?