3 862    3    0  

Bygge hus og selge det?

 134     0
Hvis vi får skilt ut en tomt fra eiendommen vår, vurderer vi å administrere prosessen med å sette opp et hus der, for så å selge det.

Mitt spørsmål er hvordan dette vil bli skattemessig. Hvordan beregnes gevinst, hvis vi selger hus kontra tomt?

Hvis vi velger husløsningen må vi vel ha bodd i huset ett år for å slippe unna skatt. Hvor tidlig kan vi i så fall melde flytting? Går det an å melde flytting omtrent så fort første spadetak er tatt, eller må man ha ferdigattest på huset?

   #1
 114     0
Nå er det jo ikke slik at det holder å "melde flytting", du skal faktisk bo der.
Og du har ikke lov til å bebo huset før ferdigattesten foreligger.
   #3
 1 096     Skjetten     0
Du må skatte som en inntekt, på fortjenesten/summen som overstiger utgiftene du har hatt på prosjektet.
Signatur