456    7    0  

Fradrag ift skatt ved salg av bolig

 2     0
Det florerer av forskjellige meninger, men loven er klar.
Påkostninger kan fradragsføres, mens vedlikehold kan ikke fradragsføres.

Greit nok, men hva innebærer egentlig påkostninger ? 
Hva er definisjonen på å "..bringe tilbake til samme standard", og "..gjør boligen bedre enn hva den var" ?

Jeg syntes nemlig ikke dette er så selvforklarende som noen skal ha det til.

Eksemplene for vedlikehold er (vedlikehold er å bringe tilbake til samme standard):
 • Male

 • Skifte vinduer

 • Bytte kjøkkeninnredning

 • etcEksemplene for vedlike hold er (påkostninger er arbeid som gjør boligen bedre enn den var):
 • Bygge terrasse dersom boligen aldri har hatt det

 • Bygge garasje

 • Legge fliser på et gulv som før var dekket med linoleum

 • Nytt toalett eller bad (noe som er nytt i forhold til det det var da du kjøpte boligen)

 • etcDersom jeg kjøper en leilighet med:
 • Slitt og gammelt bad uten dokumentasjon

 • Gamle vann og avløpsrør hvor typ bedrifter som OPAK skriftlig anbefaler at dette byttes ut

 • Elektrisk anlegg uten delvis jording (flere punkter mangler jording)

 • Slitt og skjevt tregulv (ikke parkett)

 • 2 roms med separat kjøkken.. for å deretter:

 • Totalrenovere badet fra grunn av, med nye vann og avløpsrør. Inngang flyttes, toalett flyttes. Samt legger opp til kjøkken vegg i vegg med bad  (utføres av godkjent bedrift)

 • Bytter alle stikk, elpunkter og kabling til jording, samt nye jordfeilbrytere (utføres av godkjent bedrift)Kan jeg fradragsføre det ?

I tillegg så utfører jeg egeninnsats i form av at jeg selv maler/sparkler, avretter gulv, legger ny parkett, lager ny romfordeling/nye vegger, endrer fra 2 til 3 roms da jeg kjøper nytt kjøkken og flytter dette inn i stuen, monterer ny peis, dører etc.

Kan jeg her fradragsføre egeninnsats ifm for av feks kr. 250,- pr time for all overnevnt jobb ? 

Jeg har fått innhentet pris fra godkjent bedrift så jeg har noe å forholde meg til, men jeg ønsker som nevnt å gjøre jobben selv.
Prisen var ca 140.000 for maling, flekksparkling, ny parkett, nye lister og oppsett av to lettvegger ifm nytt rom. Materialer er inkl.
Hva er realistisk av meg å da føre opp som egeninnsats i form av kroner og øre ?

Hva konkret ellers kan jeg ellers fradragsføre, med unntak av timer ? Kan jeg få fradrag ifm kjøp og flytting/montering av nytt kjøkken da boligen plutselig fikk et ekstra soverom ?

Hva med alle kostander ifm ny romfordeling, avretting og legging av parkett ? Dette inkl kjøkken vil i mitt hode gjøre leiligheten bedre enn hva den var ?
Er jo naturlig at en da må male og sparkle, går dette da automatisk som påkostning ?

Det her ble mye spørsmål, men jeg mener det er et viktig tema som sikkert er relevant for flere her på ByggeBolig.
Hører forresten at man kan få fradragsført km, utlegg mat ifm oppussing, parkering, bompenger etc også. 


Noen som har innspill ?


HSt
   #1
 29 175     Lillestrøm kommune     0
Trolig bare litt rot i oppsettet men det du beskriver som vedlikehold midt i innlegget mener du sikkert er eksempler på påkostning

Du skal selge noe der du ikke har botid og dermed gevinst. Det er litt usikkerhet rundt dette at en kjøper noe i dårlig vedlikeholdsmessig stand og så gjør vedlikehold er redd mye av dette vil bli vurdert ikke å være påkostning. Generelt må du legge listen høyt når det er fradrag ved salg, lettere er det når du leier ut og trekker fra utgifter til vedlikehold før beskatning av leieinntekt
   #3
 846     Østfold     0

Samme stand:
Det vil si samme stand som den var ny. Eksempelvis maling av panel, skifte av panel, skifte gulv, kjøkken, totalrenovering av bad mv.
Det må dog være samme relative stand. Det vil si, hadde du et lav-kvalitets kjøkken da huset var nytt får du ikke direkte fradrag hvis det erstattes med et luksuskjøkken. Det må ses i sammenheng med hva som er lav-middel-høy standard i dag. Skoleeksempelet er å skifte ut ett-lags vinduer som var normalt før. I dag er det 2 eller 3 lags som er normalt, så selv om du skifter fra ett lags til 2 lags vindu får man direkte fradrag som vedlikehold fordi det er det som er normalt i dag (relativ standard).

Endringer:
Endringsarbeid får man ikke direkte fradrag for uansett fordi det tilfører bygget noe nytt. Eksempelvis må man aktivere kostnader til å sette opp en ny vegg, utvide antall el-kurser, lage nytt bad der det før var en bod etc.

Tenkt vedlikehold:
Dersom man gjør arbeid som er aktiveringspliktig kan man likevel kreve fradrag for såkalt "tenkt vedlikehold". Det vil si hva det ville ha kostet å vedlikeholde dersom man heller gjør noe annet. Vilkåret er at det må foreligge et vedlikeholdsbehov.
Eksempel: Enebolig hvor sokkeletasjen er særdeles sliten og har store vedlikeholdsbehov. Huseier gjør endringsarbeid og lager utleieleilighet. Dette skal i utgangspunktet ikke komme direkte til fradrag fordi det er endringsarbeid og en påkostning. Men på grunn av konseptet "tenkt vedlikehold" får han likevel fradrag for hva det ville ha kostet å vedlikeholde sokkeletasjen uten å bygge utleieenhet.

Fradrag/ikke fradrag:
Vedlikehold vs påkostning er ikke et spørsmål om fradrag eller ikke. Spørsmålet når man får fradraget, altså direkte i det år det skjer (vedlikehold) eller om man må vente til man selger (påkostning). Alle påkostninger må legges til byggets inngangsverdi/kostpris og bli en del av gevinst-/tapsoppgjøret når bygget selges.


Fradragsrett for vedlikehold og gevinstbeskatning forutsetter selvfølgelig at man er i en situasjon hvor man er skattepliktig for inntekter knyttet til bygget. Eksempelvis utleie. For de fleste som vedlikeholder egen bolig som de bor i er dette tema ikke en problemstilling.
HSt
   #4
 29 175     Lillestrøm kommune     0
Det TS er inne på er at det er mulig å legge på påkostninger til kjøpsprisen ved er salg (for å beregne/redusere gevinstbeskatning) mens vedlikeholdskostnader ikke dekker dette.

Ditt eksempel med vinduer, vedlikehold, viser at denne muligheten avskjæres mye. Så et bra innlegg til flere enn TS.
  (trådstarter)
   #5
 2     0
Takk for gode tilbakelemeldinger!

@HSt, det skal stå påkostning midt på ja, ikke vedlikehold. Får ikke redigert innlegget.

Mulig jeg har forklart meg feil, og har misforstått men HSt har selvfølgelig korrekt.
Jeg sikter til å øke inngangsverdien slik at differansen mellom inngangsverdi og netto salgssum blir så liten som mulig.
Dermed mindre skatt å betale.

Dersom det da blir feil å bruke begrepet fradrag, så beklager jeg forvirringen.

Jeg har altså kjøpt en leilighet (for 6 mnd siden), pusset opp og skal nå selge. Har ikke bodd her og må dermed skatte ved gevinst.

Forstår jeg deg rett i at jeg ikke har krav på å øke inngangsverdien basert på hva jeg har forklart i første post ifm oppussing ?

Fradrag ifm dok avgift, tinglysning og megler er jeg inneforstått med at kan gå som fradrag for å minimere skatt.


Hva mener du med dette?
Fradrag/ikke fradrag: Vedlikehold vs påkostning er ikke et spørsmål om fradrag eller ikke. Spørsmålet når man får fradraget, altså direkte i det år det skjer (vedlikehold) eller om man må vente til man selger (påkostning). Alle påkostninger må legges til byggets inngangsverdi/kostpris og bli en del av gevinst-/tapsoppgjøret når bygget selges.


Eksempelet nederst i linken her tar for seg flere påkostninger som "Alf" tilsynelatende får minimert skattepliktig gevinst på.
Det nevnes feks:
 • flytting av innvendig vegg kr 30.000

 • utvidelse elektrisk anlegg (nye punkter/kurser) kr 20.000


https://www.skatt.no/2016/04/19/dagens-skattetips-hva-kan-du-fa-fradrag-for-nar-du-selger-boligen/

Hvorfor gjør han det, hvis jeg har forstått det dithen at jeg ikke har krav på å øke inngangsverdien da hva jeg har utført er vedlikehold.
Da er det vel vedlikehold å flytte en innvendig vegg, samt utvide elektrisk anlegg ?
TSt
   #6
 9 870     0
Vedlikehold er å bringe tilbake noe til den stand det har vært. Når en gjør noe som forbedrer det en har ut over dette så er det påkostning. Så det å lage nye overflater inne i leiligheten kan være vedlikehold mens som det står bygge om eller bytte fra bad med lav standard til fliser med varmekabel bør deler av dette være påkostning.

Når en leier ut og betaler skatt for inntekt kan en tilsvarende gjøre fradrag for vedlikehold men ikke påkostninger.
HSt
   #7
 29 175     Lillestrøm kommune     0
Hvis flytte vegg er økende på verdi så kan det være påkostning men å pusse opp veggen er vedlikehold

Elektriker utvidelsen kan være i grenseland men er vel da tolket dim påkostning

Hvis du leier ut så betaler du skatt på overskudd i leieinntekt, der kan du etter regelverk trekke fra vedlikeholdsutgifter mens påkostninger ksn ikke trekkes fra. Du ser da at leie kan motregnes mit vedlikehold

Skrevet i paralell med svaret over