1 116    9    3  

Hjelp! Hva må jeg gjøre???

 6     0
Det har seg slik at jeg skulle gjerne arvet min bestemor. Hun er eldre, men klar i toppen, men bor ikke i huset sitt noe mer.

Jeg er da barnebarnet, og jeg, foreldre og henne er enig i at jeg helt fint kan arve dette huset (verdi ca 3 mill)

Hva må jeg da gjøre for å stå som eier av dette huset?

Hva må skrives under, og hvor skal ting sendes?
Skjema,?

Vet rett og slett ikke hvilken ende jeg skal begyne i, så setter stor pris på hjelp?

   #1
 750     Trøndelag     0
Jeg ville kostet på meg å bruke noen få timer hos en advokat for å være sikker på at dette ble riktig.
   #4
 4     0
Best å kontakte en advokat som Passat sier. Du skriver ikke om du har tanter/onkler som har rett på arv. Hvis bestemoren din bare har et barn og et barnebarn er jo saken mye enklere.
Ebe
   #5
 4 337     Vestlandet     0
Dere må velge om det skal være gave eller arv. Forskjellig regelverk. Skal det være gave må ho være ved sone fulle fem når ho gir det bort.
Signatur
   #6
 5 111     Sørnorge     2
Som gave er det 2,5% dokumentavgift på tinglysning.
Som arv i rett linje i familierekken tror jeg ikke det er gebyr på dette. Arveavgift opphørte også for et par år siden, slik at arv er nok å foretrekke nå. (Gave var å foretrekke før.)

Hvis det ikke er andre arvinger er det ikke mye regler du trenger, og advokat er nok unødvendig. Før kontaktet man den lokale sorenskriveren og skattekontoret. Nå er noen oppgaver overført fra ting sorenskriveren til kartverket. Du må derfor kontakte begge. Start med sorenskriveren/tingretten. Der får du noen skjema som skal fylles ut av både deg og bestemor. Jeg vil tro de finner skjemane på nett. Når sorenskriveren bekrefter at arven er overført kontaktes kartverket for oppdatering av eiendomsregisteret (de trenger kopi av papir fra sorenskriveren).
Om du trenger å kontakte skatteetaten nå som det er slutt arveavgift vet jeg ikke. Men det er jo bare å ringe dem og spørre.
Til slutt må antagelig både du og bestemor gjøre noen manuelle endringer på neste selvangivelse. Huset skal ikke stå som formue hos henne, og føres opp hos deg. Ofte lurt å skrive i kommentarfeltet hva som er årsaken til endringen.
pwb
   #7
 2 060     Ski     1
Forskudd på arv regnes som gave iflg statens kartverk.

"Forskot på arv er rekna som ei "gåve" etter dokumentavgiftsreglane, og du kan derfor ikkje krevje avgiftsfritak for arv dersom du mottek fast eigedom frå nokon som lever."

   #8
 706     0
Mulig du kan leie huset på åremål frem til hun dør, og deretter arve huset ved død. Da vil du vel slippe dokumentasjonsavgift. Alternativt at du kjøper deg inn i huset mot en symbolsk sum, slik at avgiften blir lavest mulig.
   #9
 750     Trøndelag     0
Mange gode råd her ser jeg, personlig ville jeg fortsatt kjøpt 2 timer hos en advokat for å få hjelp til å finne ut hvilke som er de beste. Kan fort vise seg å være en god investering Wink