777    0    0  

Hører jeg riktig. En politiker som lytter?

 28     0
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10128623
Nå er det og håpe på at det skjer noe! Eller kanskje blir det som mange ganger før, bare "Brusing med Fjæra" for få skape politisk daksorden som er helt død i morgen?

Hva skal vi med et Finanstilsyn som ikke hører på det markedet etterspør? Nå blir det og håpe at Politikerne snakker og lytter direkte til markedsaktørene før de beslutter!

Hilse KH
www.1bolig.no