20 197    14    9  

Hva er kravene for å kunne leie ut kjellerleilighet?

 665     5
Skal å se på et rekkehus i morgen, og her er det nå en kjellerleilighet. Leiligheten er ikke godkjent for utleie, så jeg lurer da på hva kravene er for å kunne leie ut kjellerleilighet.

   #1
 18 806     Akershus     1
Arealene må være godkjent til varig opphold.
Dersom det er dør mellom din boenhet og utleiedel slik at en med rimelighet kan hevde at utleiedel er naturlig del av egen bolig, så burde dette være greit.

Hvis dette ikke er oppfylt, kan du få endel plunder, endog umulig.
Signatur
  (trådstarter)
   #2
 665     1
Usikker på hvordan det er lagt opp. Ut i fra bildene og beskrivelsen er der egen inngang til kjelleren, men det er også en innvendig trapp ned fra resten av boligen. Om dette er fordi det er felles vaskerom eller om det er fordi de har brukt leiligheten selv som del av boligen vet jeg jo ikke. Tipper på det siste ut i fra utformin.

Vinduene er uansett ikke store nok til at de er godkjent for utleie, så her må det nok sages i mur for å få plass til større vinduer.

Hvordan er reglene angående brannsikring mellom kjellerleilighet og resten av boligen? Er der ulike regler her om for eksempel vaskerom i kjeller er felles mellom begge enhetene opp mot at de er helt adskilt? Mener jeg leste noe om dette for en stund siden, men finner ikke igjen nå.
   #3
 5 321     Tromsø     0
Kravene for å leie ut er de samme som for å kunne bo der selv(*), det må som min navnebror sier være rom som er godkjent for varig opphold, og ikke rom som i de godkjente tegningene for huset er vist som boder, garasje etc. Og da skal visse bygningstekniske krav for oppholdsrom være oppfylt.

Når selger/megler opplyser at en utleieleilighet ikke er godkjent for utleie, betyr det sannsynligvis at man har innredet leiligheten i lagringsrom i kjeller, uten å søke kommunen om bruksendring. Noen ganger kan man lett søke og få godkjenning, men det forutsetter at ting er bygget i samsvar med bygningsteknisk forskrift, ventilasjon, isolasjon, vinduer (lys og utsyn), rømningsveier, takhøyde etc må være i henhold til kravene. Samt at det ute må være både plass for parkering og å oppholde seg ute. Noen ganger kan man også nektes godkjenning hvis f.eks. reguleringsplan eller kommunedelplan sier at det kun skal være en boenhet per tomt.

(*) Det er også krav til hvor mye radon det kan være i innelufta, og der er faktisk kravene dobbelt så strenge ved utleie som de er for rom eier selv bor i.
Signatur
   #5
 5 321     Tromsø     0
Noen krav er myket opp litt, men det er fortsatt krav. Det har vært mye fokus på dør mellom utleie og egen bolig i det siste, før var det slik at dersom man hadde alle funksjoner i utleiedelen så var det egen boenhet, men nå kan det være at felles vaskerom og dør trapp mellom boligene gjør at det regnes som kun en boenhet med mulighet for hybelutleie, da faller sannsynligvis krav til brann- og støyisolering samt krav til egen parkering og egen uteplass bort, men ikke ta det for gitt.

Når et gjelder vinduer: Det er ikke krav til at alle vinduer skal være rømningsvei, det er kun krav til at det skal være to rømningsveier, som f.eks dør fra kjeller og ut i tillegg til opp trappa. (Og i førsteetasjer og underetasjer der det er dør rett ut på bakken, trenges ikke mer enn en utgang, hvis man kan rømme i to retninger når man kommer ut.) Men vinduer som er så små at de ikke kan brukes til rømming er som regel for små til å gi nok lys - vindusarealet bør være minst 10 % av gulvarealet.
Signatur
   #6
 5 321     Tromsø     0
Råd: Snakk med kommunen før du evt. legger inn bud for å finne ut om utleieleiligheten kan godkjennes som oppholdsrom, og hva som må gjøres for å få godkjent.
Signatur
HSt
   #7
 23 054     Lillestrøm kommune     0
I en kommune i området her hadde selger av et hus fått krav om å innbetale økte kommunale avgifter når de oppdaget at kjellerareal bygd om til varig opphold ikke var søkt/registrert i kommunen. Dette at det er godkjent for varig opphold gjelder for din bruk og evt også for utleie. Viktig også å trnke på dette med Radon. Tiltaksgrensen er den samme, men tolkes litt strengere ved utleie.

   #8
 18 806     Akershus     0
Arealene må være godkjent for varig opphold (eller at det er kurrant å få til). "Ikke godkjent for utleie" kan være selgers sikkerhetsventil mot trøbbel etterpå.

Dersom arealet er "del av egen bolig" (dør imellom) ikke en selvstendig boenhet, så er det ingen andre formelle krav en det som gjelder innen din ene bolig. Dvs ingen spesielle krav til ventilasjon, brann lyd. Dog, det kan jo være praktisk! Seriekoblet brannvarsler anbefales.

Som "del av egen bolig", kan en også slippe endel doble kommunale avgifter, dobbel strøm. Krav til sportsbod og parkering.

I praksis er utleie av "del av egen bolig" mye enklere enn en selvstendig boenhet. En slik oppdeling synes kun praktisk ved ev seksjonering og salg av utleiedel.
Signatur
Ebe
   #9
 4 221     Vestlandet     0
Råd: Snakk med kommunen før du evt. legger inn bud for å finne ut om utleieleiligheten kan godkjennes som oppholdsrom, og hva som må gjøres for å få godkjent.

Det enkle svare er at rommet må oppfylle alle lovens relevante krav til rom for varig opphold, og eventuelle lokale planbestemmelser. Det er man selv som tiltakshaver som må ha kontroll på dette, kommunen vet ikke hvordan kjelleren er bygget opp.

At kommunen godkjenner en bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel forutsetter bare at alle kravene vil tilfredsstilles, dersom ikke annet er konkret spesifisert.

Man kan selvfølgelig søke om fravik. Derimot er kravene er lempet så mye allerede, så det er ikke alle kommuner som gir så mye ytterlige fravik.
Signatur
   #10
 455     0
Løfter på denne igjen.

Kan noen egentlig vise til PBL eller lignende om at en hybel i tilknytning til boligen (vegg i vegg) faktisk må ha dør til hoveddel så lenge den er godkjent for formålet? Altså bruksendret fra tilleggsdel til hoveddel?

Dør / gjennomgang har "alltid" vært et tema men jeg kan ikke se at det står noe sted. Hvis man har en hybel i sokkeletasje som har alle funksjoner og oppfyller de nye kravene som er lempet - må det virkelig være dør eller søkes som opprettelse av ny boenhet?

"Det foreslås også å presisere når det oppstår en søknadspliktig boenhet etter plan- og bygningsloven. Departementet har erfart at grensen mellom én og to boenheter ofte kommer på spissen når det etableres et utleieforhold i eksisterende bolig. Forslaget tydeliggjør at utleie i del av en bolig ikke fører til at den delen som leies ut må defineres som en selvstendig boenhet etter plan- og bygningsloven, selv om den avgrensede delen har alle hovedfunksjoner."
Link