#31
 19 390     Akershus     1
Det er kanskje også forskjeller på «flere boenheter om en snakker om selvstendige (sekundær)boenheter kontra utleie av «del av egen bolig til 4 hybelboere? Selvstendig boenheter kan ha mange kostbare implikasjoner. Personlig ville jeg bygget alt som «min bolig og ev ominnredet deler av huset og leiet ut deler av egen bolig etter ferdigmelding.
Signatur

HSt
   #32
 24 996     Lillestrøm kommune     0
Det som er viktig å få med seg er at med et pennestrøk kan politikerne endre regler, i starten av tråd var det lov å bo i en liten del av huset hvis verdien på denne alikevel var høyest. Slik er det så vidt jeg vet ikke lenger. Ellers anbefales å se på KjellG sitt svar over.

Jeg kjenner noen som har en selvstendig boenhet til utleie og som har utleie del av egen bolig som KjellG beskriver. Gjort på riktig måte er det skattefritt.