7 638    7    2  

Hvilken kjøpesum på skjøte?

MML
 247     2
Vi skal ta over en eiendom for å få litt tilleggstomt. Eiendommen består stort sett av vei og et lite stykke som grenser opp mot vår eksisterende tomt. Med andre ord en eiendom som er relativt verdifull for oss, men som vil være verdiløs for andre. Vi diskuterte ikke pris i avtalen, men skulle få tomten ved at vi gjorde en del utbedringer ol. Dette er problemfritt og begge parter er fornøyde med løsningen.

Spørsmålet er hva man skal fylle inn som kjøpesum på skjøtet? Den reelle summen vil være prisen for noe innleid arbeid i tillegg til en god del egeninnsats, men det er selvfølgelig ønskelig at kjøpesummen settes så lavt som mulig slik at tidligere eier ikke må fordelsbeskatte. Den reelle summen er jo også da høyst diskutabel, da man like gjerne kan argumentere med at vi fikk tomten gratis, men forpliktet oss til å sette den ordentelig i stand.

Spørsmålet er derfor: Kan man sette kjøpesumm til feks kr 1? Kan man evt sette overdragelsen som en gave eller vil det ha andre konsekvenser (min kones far eier 50% ev tomten)?

   #1
 18 814     Akershus     0
Da noen i familien arvet/fikk en hyttetomt for ca 15 år siden "ble takstent satt til kr 1000,-". Fikk inntrykk dengang at dette var "gjengs pris" for gaver.

Signatur
   #2
 5 979     Finnmark     0
Jeg "ga" bort en hyttetomt , vi tinglyste det som gave til 10000 kroner......
Signatur
hro
   #3
 1 574     Trondheim     0
Verdi av tomt regnes ofte ut fra sjablongsatser for tilsvarende tomter i området. Øker tomta di fra 1 mål til 1,2 mål - er verdien av tomta i realiteten verdifferansen mellom 1 og 1,2 mål.

Selv om dere forplikter dere til å gjøre tomta i stand, er det ikke annet enn deres eiendom dere flikker på. Denne "prisen" er i realiteten deres vedlikehold av tomta og ikke noe man skal bruke for verdifastsettelse alene.

Når det er sagt, er det fullt ut mulig å rapportere inn skjøteverdi på kr 10.000,- som dere rapporeterer til skattemyndighetene. Mest sannsynlig vil de la det skure gjennom og dere må kun betale 2,5% av summen pluss tinglysingsgebyret.

Lykke til
Signatur
MML
  (trådstarter)
   #4
 247     0
Takker for innspill. "Problemet" er at tomter i området er svært dyre. I forhold til størrelse vil verdien være på flere millioner. Dette er ikke relevant da nesten hele arealet er regulert til vei og kun et lite stykke i enden er aktuell som tilleggstomt for oss. Bør det legges ved en forklaring på summen på 10 000 eller vil dette bare komplisere?

Ved nærmere ettertanke er det faktisk korrekt at vi har fått tomten gratis, men betalt for dyre tiltak (på vår egen tomt). Vil dette forandre problemstillingen? Hva med gave og verdi kr 0? Vil det gå ut over min kones arv fra sin far?
   #5
 5 979     Finnmark     0

Takker for innspill. "Problemet" er at tomter i området er svært dyre. I forhold til størrelse vil verdien være på flere millioner. Dette er ikke relevant da nesten hele arealet er regulert til vei og kun et lite stykke i enden er aktuell som tilleggstomt for oss. Bør det legges ved en forklaring på summen på 10 000 eller vil dette bare komplisere?

Ved nærmere ettertanke er det faktisk korrekt at vi har fått tomten gratis, men betalt for dyre tiltak (på vår egen tomt). Vil dette forandre problemstillingen? Hva med gave og verdi kr 0? Vil det gå ut over min kones arv fra sin far?


Vi fikk beskjed fra aktuelle kommunen at hyttetomter hadde en viss verdi, de ville stille spørsmål med pris på feks 1kr.....10000kr var ok pga at jeg hadde jo betalt gebyrer for den summen(og jeg oppfattet dette som verdien på gaven).........
Pass bare på at du unngår ufrivillig takst ......
Signatur
MML
  (trådstarter)
   #6
 247     0
Ufrivillig takst er ikke ønskelig da man aldri vet hva resultatet av slikt kan bli... Hvem er det egentlig som avgjør dette. Kartverket eller kommunen?

Det skal ikke være noen problem å argumentere mot at dette har en svært lav verdi, da vi i utgangspunktet er eneste aktuelle kjøper. I tillegg er 95% av arealet offentlig vei. Det som har verdi er den lille biten på ca 100 kvm som stikker ut av veien og grenser mot vår tomt og denne har jo kun verdi for oss.

Jeg skulle bare gjøre en enkel eiendomsoverføring, men dette er ganske komplisert...
   #7
 489     0

Det skal ikke være noen problem å argumentere mot at dette har en svært lav verdi, da vi i utgangspunktet er eneste aktuelle kjøper. I tillegg er 95% av arealet offentlig vei. Det som har verdi er den lille biten på ca 100 kvm som stikker ut av veien og grenser mot vår


Det er akkurat det som er poenget - det er verdien, og ikke kjøpesummen som er grunnlag for beregning av avgifter. På tinglysingsdokumentene kan du skrive en verdi, du kan bli bedt om at flekken har liten verdi for andre enn deg.

Ett annet alternativ er jo å ikke tinglyse? Det er jo det rikfolk som kjøper bolig og ikke belåner eiendommen gjør.....