99    0    0  

Kjøp av hytte og rimelig krav om informasjon

 838     Østfold     0
Mulig dette hører hjemme på et hytteforum, men jeg prøver å få noen ytringer herfra.

Jeg har et tilbud om å kjøpe en hytte. Den er ikke lagt ut på det åpne markedet. Med på kjøpet følger 10 festetomter hvor andre har hytte. Hytten er opprinnelig fra 50-tallet, men ble påbygd og rustet opp på 70-tallet. Av selger har jeg mottatt en verditakst med angivelse av totalverdi, verdi på festetomter og øvrige tomteareal samt årlige totale festeinntekter.

Det jeg lurer på er om det er rimelig å kreve informasjon om:
  • Teknisk stand på hytta gjennom tilstandsrapport. Jeg ser det er noe vedlikeholdsbehov og har ikke lyst til å gå på en smell med ting jeg ikke har klart for meg av vedlikeholdsutgifter.

  • Kart over hele området som viser tomtegrenser.

  • Festekontraktene. Da får jeg sett hvor mye inntekter som knytter seg til hver festetomt og også info om vilkår i avtalen som varighet, prisjusteringer osv.

  • Det sies at halvparten av festerne ønsker å løse ut tomten. For en kjøper må det være av interesse å få vite hvilke festere som ønsker dette og hva slags pris det er snakk om.

  • Løpende utgifter knyttet til hytta, eks måking av vei som antas å være noe hytteeierne deler på. Om det eksisterer et veilag er også uklart.Nå er det vel ikke noe krav om tilstandsrapport ved salg av fast eiendom, så hvis selger ikke ønsker å bekoste dette kan utgiften havne hos meg. Men de øvrige tingene er det vel selger som må fremskaffe.