3 009    2    0  

Kjøp av ubebodd hus

 55     0
Lurer på hvordan man skal gå fram, når man vil kjøpe ubebodd hus.

Vi har funnet drømme stedet. Men huset er ubebodd, og mannen som eier huset er på gamlehjem, og har demens. Han aner ikke hvem han er eller hva han eier, dessverre. Han har ingen barn.

Er det da ingen mulighet for å melde sin intresse for hans ubebodde hus?


   #1
 409     -     0
Mannen skal ha fått oppnevnt hjelpeverge eller verge (det siste dersom han er varig umyndiggjort) - dette kan kommunen svare på.  (Hjelpe)vergen skal ivareta mannens økonomiske interesser.

Det er ingenting i veien for å kontakte (hjelpe)vergen og signalisere at du er interessert i å kjøpe huset.  Dersom det aldri mer vil være aktuelt for mannen å bruke huset, og huset står i fare for å forfalle vil det antagelig være fornuftig at det selges enn et det får forfalle.

I vergemålsloven § 49-50 heter det at "Fast eiendom som tilhører den umyndige, eller rettighet som ligger til sådan eiendom, kan vergen ikke avhende uten enstemmig samtykke av overformynderiet. Fast eiendom som den umyndige selv vil ha bruk for, bør ikke selges.[..] Fast eiendom som ikke selges, skal vergen gjøre inntektsbringende, som regel ved bortforpaktning eller bortleie."

Så det du bør gjøre er å kontakte kommunen som vil henvise deg videre til mannens (hjelpe)verge, som vil kunne vurdere tilbudet ditt.  Overformynderiet i kommunen må eventuelt gi sitt samtykke før salg.  Og dersom disse instansene gjør jobben sin skal de ikke selge til "spottpris", men til en alminnelig god markedspris.

Det er fint om du forteller hvordan det går i saken!
  (trådstarter)
   #2
 55     0
Flott! tusen takk for svar :)

Ja huset står og forfaller, det er ikke annen do, enn en utedo der heller *lol*..
men uansett drømmestedet!  :D

Skal si hvordan det går :D

Takk igjen!! Grin