3 015    2    0  

Leie ut 2. etg på garasjen

 20     Lillehammer     0
Hei!

Vi kan tenke oss å leie ut 2. etg på garasjen.
Mer riktig er det vel å si at vi bygger en STOR garasje hvis vi får lov til å leie ut garasjen.
Noe i samme gate som de som er på bildene vi har lagt ved denen tråden blir det nok.

Håper noen her kan hjelpe oss med litt info.

Hvilke krav til etasjeskille stilles da fra myndighetene mtp. støy, brann osv?
Og - rosinen i pølsa - blir utleien av 2. etg på garasjen skattefri?

ivo
   #1
 492     0
Ang. skatt fant jeg følgende info:

Er det flere selvstendige bygninger på en eiendom, skal de i utgangspunktet vurderes hver for seg med tanke på om vilkårene for helt eller delvis skattefritak for utleieinntekter er oppfylt. Selvstendige bygninger skal likevel vurderes sammen med hovedbygningen dersom de enkelte bygningene har en mer eller mindre nødvendig tjenende funksjon til hovedbygningen. For eksempel kan det vurderes hvorfor den frittstående bygningen i utgangspunktet befinner seg på eiendommen og om eiendommen totalt sett hadde fungert like tilfredsstillende for eierens eget boligbehov uten den tilliggende bygningen. Dette vil for eksempel gjelde bod, båthus eller garasje. Er dette tilfelle, vil den enkelte bygning vurderes for seg med hensyn til om utleieinntektene er skattepliktige eller ikke. Delvis utleie av slike bygninger medfører ikke nødvendigvis at de skal regnskapsliknes. Ved tvil ta kontakt med det lokale likningskontoret.

Ble ikke så veldig mye klokere selv, men det virker jo som at dette skal være skattefritt så lenge en ikke leier ut større deler av selve huset. Genialt i forbindelse med støy at leieboeren(e) er i garasjen. Ulempene: Det er krav om lufttetthet mellom garasje og utleiedel så langt jeg vet. Kan bli dyrt å bygge, samt at det nok er strenge brannkrav/lydkrav. Også må du legge inn strøm og vann, samt bygge et lite bad...Høres ut som om det heller lønner seg å leie ut en sokkelleilighet etc. selv om det der også er krav til lyd å forholde seg til etc.
taz
   #2
 3 840     Haugesund     0
Hei
Tror du er litt inne i en hengemyr nå, men bygget kan jo kalles hva som helst for å få det gjennom.
Men se på denne linken, og søk gjerne innover videre selv...  lykke til. :)

Signatur