2 089    3    4  

øke husleie til gjengsleie i drammen hjelp!?!

 1     0
hei jeg har indeksregulert husleien I slutten av 2013. nå vil jeg øke husleien til gjengsleie.ogsen finner jeg ut hvor mye gjengsleien er på ?er det noen her som kan beregne det eller finnes det kalkulator for dette ? pr I dag har jeg leid ut for 9800kr inkl vann.
 huset er på 85 kvm om det har noe å si ?

   #1
 754     Stavanger     2
Klippet i fra huseierene.no

Gjengs leie hvert tredje år

Når leieforholdet har vart i to år og seks måneder uten annen endring av leien enn indeksregulering, kan hver av partene fremsette krav om at leien endres til gjengs leie.

Gjengs leie betyr gjennomsnittsleie, ikke markedsleie. Gjengs leie er et gjennomsnitt av leien i alle løpende leieforhold som gjelder lignende husrom på lignende vilkår. Man skal altså finne frem til et leiesnitt ut fra både nye leieavtaler og eldre leieavtaler i området. Sammenligningsgrunnlag er husrom med tilsvarende alder, størrelse, standard og beliggenhet, samt lignende avtalevilkår.

Ved leiefastsetting skal det gjøres fradrag for den del av leieverdien som skyldes leierens forbedringer og innsats. Hvis husrommet er i dårlig stand fordi leier ikke har oppfylt vedlikeholdsplikten sin, er det den faktiske standarden som legges til grunn for vurderingen (det er ikke adgang til å fiksere en kontraktsmessig standard når gjengs leie skal fastsettes).

Gjengs leie kan tidligst iverksettes 6 måneder etter at det skriftlig ble fremsatt krav om tilpassing til gjengs leie. Tilpassing til gjengs leie kan heller ikke iverksettes før ett år etter at tidligere leieendring ble iverksatt.[/font][/size][/color]

MAO må du finne lignende objekter likt ditt og ta gjennonsnittprisen av disse som utgangspunkt i ny husleie..

Mvh Kenneth

Edit: kanskje moderator klarer og klippe vekk rotet fra klipp og lim 

[ryddet i rot. moderator]
Signatur
   #2
 96     Trondheim     2
En liten advarsel her: jeg var nylig på utleierkurs i regi Huseiernes Landsforbund, og han advarte mot dette med "gjengs leie". Såvidt jeg husker så bruker endel leietakere denne muligheten til å få satt leien ned. Dersom du fremsetter krav om justering opp, så risikerer du at leietaker fremsetter motkrav for å få den satt ned, og siden loven anser leietaker som den svake part i forholdet så skal tvilstilfeller avgjøres i favør leietaker (den svake part). Gjengs leie er ikke det samme som markedspris, gjengs leie kan gjerne ligge litt bak markedspris i et marked der leieprisene stiger raskere enn indeks, siden man har litt begrensede muligheter til å justere leieprisen i et eksisterende leieforhold.
   #3
 754     Stavanger     0
Det er gjerne en risiko men det fine er at som du skriver er det IKKE markedsleie som er utfallsgivende men gjennomsnittsleie på lignende objekter. Hvis utleier gjør denne researchen først så vil det jo være enten eller om det vil svare seg og sette gjengs leie eller ikke i utleiers favør. Viser det seg at gjennomsnittsleien vil være lavere (Noe jeg tviler på) Er det jo bare og la være å stille noe nytt krav til økt husleie..
Signatur