7 272    4    0  

Planløsning ved utleieleilighet i kjelleren.

 40     0
Vi sikler fælt på Mesterhus Kongsgaard og vil i såfall bygge full kjeller under dette huset. Tomtens utforming og grunnforhold er slik at dette lar seg utføre med en god porsjon egeninnsats  ;D

Grunnflaten, dvs. arealet i 1.etg og kjeller, blir da 194 m2. Denne kjelleren kan vi tenke oss å innrede med 180m2 hybler/leiligheter til utleie + 14m2 bod/hobbyrom til oss selv.

Vårt mål er å hente ut best mulig økonomi av prosjektet, men vi blir ikke avhengige av å leie ut kjelleren for å overleve økonomisk.


  • Hvordan ville dere løst dette med hybel/leilighet i kjelleren?

  • Hvor mange hybler ville dere snekret opp?

  • Hvordan ville dere fordelt kvm. per leilighet?

  • Hvor mange rom per leilighet?

  • Hvilken standard ville dere valg på utleiekåkene?

  • Noen som kjenner skattereglene for en slik hybelutleie i kjelleren?Takker for gode innspill og tanker.
Planløsning ved utleieleilighet i kjelleren. - kongsgaard_galleri.jpg - Boeing737

   #1
 174     0
Det første som slo meg å nevne er noe noen venner av oss har erfart.

Det lønner seg å lage flere små hybler enn en stor hybel. Grunnen til dette er at husleien behøver ikke å bli så høy før det lønner seg å kjøpe leilighet.

Eks. Du har en stor hybel på 100m2 og har tenkt å ta 9000kr i leie for dette, da blir det fort til at man kunne ha betjent et lån for det beløptet. De som vi kjenner har oppleved at folk leier hos de... etterhvert oppdager leietager at de kan kjøpe for det beløpet så fytter de ut. Dette har ført til et stort gjennomtrekk av leietagere og det er ikke en bra situasjon i være i.

Det beste vil da egentlig være å ha 2 hybler 50m2 hver som du kan leie ut for 5000kr pr stk. Et ungt par kan lett leie den hyblen og sitte med god råd.

Men sett deg nøye inn i regelverket for å få det skattefritt

Her er noen av de reglene jeg husker.
Strl på hyblene til sammen må være mindre enn den delen du bor i selv.
Ikke nok med det så må verdien også være lavere kan jeg huske å ha hørt.
Du er ansvarlig for vedlikehold av alle sikerhetmomenter barnslukningsaparat, røykvarslere rømningveier osv.
   #2
 473     Sola     0
Bare husk at det ikke er størrelsen det kommer an på, men utleieverdien.

Dersom du leier ut 4 hybler i kjelleren på 45 kvadratmeter hver, og hver av dem har utleieverdi på 5.000 kroner - så må du kunne sannsynliggjøre at utleieverdien av resten av huset - altså din del - er over 20.000 kroner.

Dersom ikke, må du betale 28% skatt av leieinntektene.
   #3
 157     0
Siden dere ikke er avhengig av å leie ut for å kunne betjene lånet, så ville jeg bare laget en leilighet på ca 70 m2 og leid ut den. Kunne aldri tenkt meg å hatt 2-3-4 hybler/leiligheter under meg når jeg kunne sluppet.

Og du måtte jo hatt en gedigen parkeringplass til alle bilene (hva hvis de i hver hybel har to biler?). Og hva med renovasjon?

Hvis dere synes det er ok å ha så mange nært innpå, så er det jo greit... Men vi kunne aldri hatt det slik.
   #4
 4     0
Vi vurderer også å bygge hus med utleie, men kunne aldri ha tenkt oss flere små hybler. Vi ønsker å bygge en tre roms leilighet som kan leies ut, slik at en liten familie kan bo der. Har leiligheten 2 soverom, er det sannsynlig at leieboerne vil  bo der en stund og ikke stresse etter et større sted, fordi det er så trangt. Vi bor nå i en leilighet på 45m2, og det er altfor trangt, og vi kunne aldri ha tenkt oss til å leie en slik leilighet i mange år.

Hybelboere er gjerne skoleelever, som ikke blir værende lenge. Skolen varer ikke i 12 måneder, så det kan være sannsynlig at de flytter ut til sommeren, og da blir hybelen stående tom i 2 måneder hvert år. I tillegg tror jeg det ville blitt svært bråkete med mange hybler. Ønsker man ikke å ha litt privatliv? Å ha så mange boende sammen på samme tomt, er ikke akkurat noe jeg lengter etter, men man er jo forskjellig.