12 338    5    2  

Salg av leilighet som pr. i dag er utleid

 1     Hjemme     0
Jeg har en liten leilighet som jeg har planer om å selge. Pr. i dag er den leid ut, og det er her problemet mitt ligger. Hun som bor der flyttet inn i fjor høst, og har altså ikke bodd der mer enn fire måneder. Jeg vil helst selge leiligheten så fort som mulig, men da jeg var og snakket med megler, sa hun at jeg ikke kan selge leiligheten før beboeren har bodd der i ett år.

Det jeg lurer på er om det er noen mulighet for meg å komme utenom denne regelen? Jeg bodde selv i leiligheten frem til i fjor sommer, og har krysset av på at jeg skal "flytte tilbake innen 5 år" i utleiekontrakten. Grunnen til at jeg vil selge så snart som mulig er 1) dårlig økonomi og 2) skal flytte til en annen kant av landet om 6 måneder. Det ville vært aller best for meg både praktisk og økonomisk om jeg hadde fått begynt på dette salget i god tid før flytting.

Vil det f.eks. være mulig å selge leiligheten til sommeren, og sette overtakelse til datoen hvor hun har bodd der i ett år? Har jeg noen som helst rettigheter pga. min dårlige økonomi? Blir takknemlig for alle svar og informasjon!

   #1
 209     2
Prat med henne. Gi henne avslag på leieprisen, evt gratis siste mnd hun bor der hvis hun går med på å ha visning og holde det pent å ryddig og flytter når det er solgt.
Gjør akkurat det samme selv, og det har vært helt uproblematisk for megler/leietaker/meg. 
   #2
 208     Oslo     0
Hvorfor viser hun til ettårsregelen?
Utleie er enten tidsbestemt eller tidsubestemt.
Ved sistnevnet er det ikke adgang til å inngå kortere leieavtale enn for 3 år (med mindre avtalen gjelder lofts- eller sokkelbolig i enebolig eller bolig i tomannsbolig, og utleieren bor i samme hus).

Den kan likevel være kortere dersom:
a) husrommet skal brukes som bolig av utleieren selv eller noen som hører til husstanden, eller 
b) utleieren har en annen saklig grunn for tidsavgrensningen

Spørsmålet er da hva som er avtalt. Står det ikke nevnt i avtalen, så er det reglene for tidsubestemt utleie som gjelder.
Da trår lovens § 9-5 inn. Du kan si opp utleier (med mindre noe annet er avtalt mellom dere, eller følger av loven) dersom:
a) husrommet skal brukes som bolig av utleieren selv eller noen som hører til husstanden, 
d) det foreligger en annen saklig grunn til å si opp leieavtalen. 
Oppsigelsesfristen skal være tre måneder til opphør ved utløpet av en kalendermåned. (Med mindre annet er avtalt.)

Det du har krysset av for (flytte tilbake innen 5 år) begrenser visse rettigheter for leietaker, som i hovedsak dreier seg om å kunne fremleie.

Jeg kan ikke forstå annet enn at du kan si opp (saklig grunn = salg og flytte annen kant av landet).
   #3
 5 321     Tromsø     0
Å snakke med leieboer er en god ide, kanskje tilogmed leieboeren er interessert i å kjøpe?

Juridisk etter husleieloven http://www.lovdata.no/all/hl-19990326-017.html
kan du selge leiligheten og overføre rettigheter og plikter etter leieavtalen til kjøper (§ 8-6). Så kan kjøper velge å fortsette leieforholdet, eller si det opp dersom kjøper selv vil bo i leiligheten, gjøre større oppussinger som gjør at den må fraflyttes eller andre forhold hjemlet i § 9-5. Leieforholdet kan da sies opp med vanlig oppsigelsestid, tre mnd dersom det ikke er spesifisert annet i leieavtalen.

Det er så vidt jeg kan se ingenting i husleieloven som tilsier at du (eller kjøper) ikke kan si noen opp før det er gått et år, dersom man ellers følger kravene til oppsigelsestid, anledning til å si opp, og formkravene til oppsigelse (§§ 9-6, 9-5 og 9-7). Er det noe i husleieavtalen som sier dette? Hvis ikke, spør megler om å vise til den paragraf som hindrer deg å selge nå, og la ny eier si leieboeren opp tre mnd etter kontraktsmøtet.

(Jeg er ikke jurist, men har lest mye i husleieloven både som leieboer og huseier.)
Signatur
   #5
 5 321     Tromsø     0
Leieboer har i noen tilfeller forkjøpsrett og rett til å kjøpe boligen til redusert pris. Det gjelder spesielt når en leiegård eller useksjonert hus med flere boenheter deles opp i eierseksjoner som selges hver for seg. Det vil ikke automatisk gjelde i trådstarters tilfelle. Men, dersom trådstarter og leieboer blir enig om en handel, vil man jo kunne bli enig om en gunstig pris for et raskt salg, da trådstarter slipper utgifter til eiendomsmegling og usikkerheten om når eller om megleren klarer å selge boligen.

Signatur