14 134    7    3  

Samlivsbrudd samboer - ikke enighet om hvem som skal overta bolig

 307     2
Samboere uten avtale, som eier felles bolig og ikke blir enige om pris på å kjøpe ut den andre. Boligen er står 50/50 på hver, men realitetene er store forskjeller i innskutt ek.

Hvis man ikke blir enige og selger boligen på det åpne markedet, kan den ene parten trå inn i det høyeste budet og kjøpe ut den andre, eller er dette bare ved tvangssalg hvor man varsler namsmann?

Hvordan går man evt. frem for å varsle tvangssalg, og hva er kostnader ved tvangssalg?
Og hvilken part må varsle, den som vil kjøpe ut den andre, eller den som vil selge?

   #1
 42     Akershus     0
Her blir det mange spørsmål, er jeg redd. Det er så mye juss. Dere har ikke  noen avtaler og ikke innskutt like store beløp, og samtidig har 50-50 eierandel ?......Hadde dere vært gift kunne den ene parten forlangt salg av boligen, det kan ikke den andre motsette seg. Da kan den en parten forlannge eiendommen solgt gjennom offentlig skifte.Har den ene betalt mer i boligen og kan bevise det, kan det gjøres opp i salget, men må dokumenteres.Hvordan kan det ha seg at det er 50-50 når dere ikke har noen avtaler? Står eiendommen på dere begge?
Har dere barn? Er det andre lover som trer i kraft.
Jeg vet ikke hvordan loven fungerer med samboere uten kontrakt.
Fått en lærepenge kansskje nå.)): Gå inn på Advokatenhjelperdeg.no så kanskje du finner svaret.Lykke til Wink

Ebe
   #2
 4 223     Vestlandet     0
Bli enige på forhånd at dere f.eks henter inn tre meglervurderinger/takster og velger et snitt av disse. Dette snittet deles på to og er summen den ene må kjøpe ut den andre av.

Samboere som eier bolig sammen er, etter hva jeg vet, akkurat det samme som om to helt uavhengige personer eier en hvilken som helst gjenstand sammen. De er prisgitt å bli enige om ting, eierforholdet er kun mellom dem.

At den ene har brukt mer penger spiller heller ingen rolle, ingen juss kan overstyre dette. Det går kun på samvittighet partene imellom.

Igjen, dette er hva jeg tror og har lest meg til.
Signatur
   #4
 42     Akershus     1
Samboere og brudd

Det er ingen generell lov som ivaretar samboernes rettigheter dersom dere
flytter fra hverandre. Fordeling av eiendeler, gjeld og annet styres blant annet av sameieloven og eventuell samlivsavtale.

I lovverket er det ingen særskilte regler om fordeling av verdier og gjeld når to ugifte flytter fra hverandre.

Dersom dere har samlivsavtale, vil denne selvfølgelig gjelde. Har dere ikke slik avtale, er utgangspunktet at hver tar sitt. Se også kapitlet Mitt og ditt og sammen.

Hvem overtar boligen?
Den som står oppført som eier av boligen vil som hovedregel overta denne. Eier dere bolig sammen, gjelder lov om sameie. Leier dere en bolig, er det normalt den som er oppført som leietaker som har rett til å fortsette å bo i boligen.

Vær oppmerksom på at fra 1. januar 2007, slipper samboere å betale dokumentavgift ved overføring av sameieandeler i bolig ved brudd. Vilkåret er at samboerforholdet har vart i 2 år, eller at man har eller venter barn med samboeren.

Det kan oppstå uenighet om hvem av partene i et samboerskap som har retten til felles bolig ved fordeling av eiendelene etter et samlivsbrud. Vi må her skille mellom

    Selveierleilighet/enebolig
    Borettslagsleilighet
    Leieforhold

Klikk på linkene under for å lese mer om dette. ( Utdrag fra Temahefter)
   #6
 5 321     Tromsø     0

Her blir det mange spørsmål, er jeg redd. Det er så mye juss. Dere har ikke  noen avtaler og ikke innskutt like store beløp, og samtidig har 50-50 eierandel ?......


Eierandeler går fram av tinglyst skjøte, 50/50 er elt normal fordeling når to personer eier et hus sammen. Denne eierandelen finner man også i selvangivelsen der boligens skattetakst for formue er oppført.

I vårt tilfelle betalte samboer inn 10% av kjøpesum da budet ble godtatt, jeg betalte inn resten av egenandel før overtagelse, et større beløp. Disse beløpene har vi ført i regneark sammen med alle utgifter på huset (betalinger på lån, forsikring, kommunale avgifter, strøm, materialer, spiker, maling, verktøy, håndtverkertjenester etc. etc.) og nå "leder" hun på meg med noen hundre tusen, så jeg må betale et større beløp for å kjøpe ut henne enn hun må betale for å kjøpe ut meg hvis det blir aktuelt.
Signatur
   #7
 832     Østfold     0
En ting som er svært viktig ved samlivsbrudd, og som ikke er regulert, er å gjøre sitt ytterste for å ha hodet på rett sted og i minst mulig grad la følelser som kanskje dukker opp påvirke deling av verdiene.

Dette kan gå begge veier. Man kan bli drevet av vonde følelser/bitterhet og prøve å tyne den andre for mer enn man har krav på. Eller man er såpass på bunn at man bare vil komme seg ut av forholdet og ikke passer på å få med seg de verdiene man burde.

Snakker av erfaring og har tapt mye penger på dette...  Sad