6 348    2    0  

Seksjonering av tomannsbolig

 19     Møre og romsdal     0
Er i ferd med å bygge en vertikalt delt tomannsbolig og lurer da på om det er slik at de to enhetene skal ha hvert sitt gårds og bruksnr for å kunne seksjonere ut og selge den ene enheten? Ved seksjonering er det da vanlig at tomten også blir delt i to eller vil det bli sameie? Lurer også på om på om man må vente med å seksjonere en tomannsbolig til eier selv har bodd der i ene halvdelen et år for at salg ikke skal være skattepliktig? Eller kan man seksjonere allerede ved byggestart og likevel få skattefritak for salg av begge enhetene selv om en bare har bodd i den ene i et år? :-\

Håper på kloke svar!

   #1
 4 114     Akershus (Follo)     0
Jeg bor i begge deler av en vertikaldelt tomanns bolig der 2 tomter for mange år siden ble skjøtet sammen til en. Samme bruksnummer. Leilighetene har en såkalt "ideell halvpart" i tomten. Slik jeg har forstått det blir det som et borettslag med 2 andelshavere. De må seg imellom bli enige om bruken (jeg har ingen heftige krangler med meg selv nå, og det gikk bra med forrige eier og.) Leilighetene er hver for seg salgbare enheter. Men spør en megler om hvordan dette vil påvirke verdien. Jeg brukte det som argument for å prute ned prisen da jeg kjøpte annen halvpart og fikk gehør for det. Men vi droppet megler. Mye av argumentet gikk på felles teknisk rom, så prøv å unngå det om du vil holde verdien oppe.

Signatur
   #2
 22 352     Akershus     0
En tomannsbolig har samme gnr/bnr, men har i tellegg et serienummer.

Det skattemessige er diskutert i en annen tråd for ikke så lenge siden.