66    1    1  

Tomtepris (fremtidig regulert til boligbeggyelse)

 1     0
Vi bor i et landlig område hvor det er ca. 7 mål med skog rett bak tomta vår. Denne tomta er tydeligvis regulert til fremtidig boligbebyggelse, uten at kommunen kan si noe om når det er snakk om at det skal bygges.

Vi ønsker å kjøpe 1-2 mål for å hindre bebyggelse rett bak huset, og for å evt. kunne ha noen dyr på beite der. Men vi er veldig usikre på hva priser er / bør være. Han som eier tomta kjøpte 7 mål for 2,5 millioner. Har noen noen lignende erfaringer? 

   #1
 559     Nord-Jæren     1
Dette er litt sånn "hvor langt er et tau"-spørsmål. Er det lenge siden han kjøpte tomten, har du evt. sjekket hvor ny gjeldende reguleringsplan er? Hva er gjengs tomtepris i ditt område?

Når denne er regulert til bolig, er det ikke mye som skal til for å få byggetillatelse så fremt reguleringsbestemmelser følges, så tomten er for de fleste praktiske formål "byggeklar" uten at du kan gjøre så veldig mye med det. Det koster også penger å få omregulert til bolig, da det er mange utredninger som skal til, så eier har trolig hatt en del utgifter som vedkommende regner med å få inn igjen.