15 615    7    0  

Ulemper ved å ikke tinglysning skjøte

 112     Akershus     0
Hei,

Vi er i en situasjon der vi har kjøpt en eiendom, men der tinglysning av skjøtet ikke er gjort (over 1 år etter overtakelse). Jeg lurer på hvilken ulemper/fordeler som finnes ved å ikke tinglyse skjøtet - men at forrige eier står med grunnbokshjemmel i eiendommen.


  • Skjøte er underskrevet av alle parter og oppbevares hos megler.

  • Megler har urådighetserklæring på eiendommen.

  • Banken vår har fått tinglyst pantsikkerhet i eiendommen.

  • Hele kjøpesummen er utbetalt til forrige eier (megler begrunner dette i at urådighetserlæringen). Regner også med at megler har tatt seg betalt.

  • Dokumentavgiften ligger på klientkonto hos megler.Jeg forstår det slik at en ofte benyttet grunn til å ikke tinglyse er å slippe dokumentavgift (som ikke er reel i vår situasjon, da den ligger på klientkonto - samt at vi ikke har tenkt å videreselge)
En ulempe er at offentlige kreditorer kan ta pant i eiendommen dersom forrige eier ikke betaler sine regninger.

Er det andre fordeler og ulemper? Evt. saker som belyser alvoret i denne sak?

Jeg har saken hos en advokat, men ønsker tilleggsinnspill evt. erfaringer fra tilsvarende saker.

(Tinglysningen er unnlatt å gjøres grunnet konflikt mhp tolkning av inngått kjøpekontrakt)

Takk.

   #1
 4 156     Oslo Vest     0
Jeg vil være veldig forsiktig med å uttale meg, men normalt sett så er en tinglysning gjort gjeldende for at tredjemann skal gjøres oppmerksom på eierforhold, heftelser osv. Men så lenge man har en urådigheterklæring så har dere fulle rettigheter til å selge og pantsette, som er gjort i deres tilfelle. Men jeg skjønner poenget ditt med at dersom opprinnelig eier misligholder sine forpliktelser kan det være en reel sjanse for at noe kan heftes på eiendommen. Iht panteloven så går jo eiendomsretten til et byggverk over på eier av eiendommen, som reelt sett er dere, men som på papiret er den opprinnelige eier.

Avgjørende blir da ordlyden i urådighetserklæringen, og hensikten med en slik er jo nettopp at du skal ha fulle eierettigheter. Men så lenge denne ikke har rettsvern kan jo tredjemann være i god tro. En kopi av generalfullmakt finner man her http://www.signform.no/Blankettarkiv/vis/?BID=171&/=2&//=19 . Dog er det vel vanlig at urådighetserklæringen tinglyses ifm pantsettelsen, og er det gjort løper du ingen risiko, da kan ikke opprinnelig eiers kreditor hefte noe på eiendommen.

Din advokat vil helt sikkert gi deg rett svar, og mitt uklare svar er basert på min forståelse av det du har skrevet  og jeg tar forbehold om at jeg kan ha misforstått viktige ting.

Lykke til
Signatur
  (trådstarter)
   #2
 112     Akershus     0
Takk for svar.

Dette med kreditorer er ikke 100% riktig, da offentlig kreditorer ser kun på hjemmelshaver - ikke faktisk eier (andre ikke offentlige derimot skal ikke være et problem). Urådigheten som er på eiendommen, er begrenset, den er laget for å unngå ny salg (standard som megler bruker fra kjøpekontrakt inngås til skjøte tinglyses for å unngå at eiendommen selges på nytt, jeg skal få tak i ordlyden for å sjekke)
   #3
 7     Oslo     0
No problem så lenge dere har sikring (pantobl.) inne, men pass for all del på og tinglyse kjøpekontrakten, da fjerner du all tvil om eierforhold evt. senere.
   #4
 7     Trondheim     0
Her er det bare en ting å gjøre. Få tinglyst det skjøtet med en eneste gang! Det er galskap å ikke skaffe seg rettsvern når du har kjøpt en eiendom! Det er det endelige beviset på at du faktisk er eier av eiendommen. Just do it... Spørsmålet burde heller være, hva er egentlig fordelen med å ikke stå som eier av sin egen eiendom, den dyreste enkeltinvesteringen vanlige mennesker gjør?

Går hjemmelshaver konkurs, så kan i noen tilfeller eiendommen gå inn i boet. Bare tinglys, selv om du kanskje ikke må oppgi eiendommen til noen andre, så slipper du i hvert fall å kanskje måtte krangle med noen som plutselig krever rett til eiendommen din. Det vil koste en god del penger, og garantert søvnløse netter. Bare tinglys... i dag!!!
   #5
 5 412     Langhus     0
Her er en fersk rettsavgjørelse med tema "Manglende tinglysning":

http://www.oblad.no/article/20091230/VESTBY/712309970

[quote="Østlandets blad - 30.12.2009"]MANGLER SKJØTE: Alle er enige om at SMS Fabrikken kjøpte Verpetveien 20 i Vestby for 8,5 millioner kroner i 2000. Men overdragelsen ble aldri tinglyst. Dermed er konkursboet etter Wistex tilkjent eiendomsretten.
...[/quote]
Signatur
  (trådstarter)
   #6
 112     Akershus     0
Problemet hos oss er megler som ikke har gjort jobben sin, i henhold til kjøpekontrakt da selger ikke ville overføre skjøtet. Vi har nå fått dom i saken, og fikk fullt medhør. Selger har 14 dager på seg å tinglyse skjøtet. Håper nå å få avsluttet dette. Utrolig til udugelig megler...

For alle som evt. ser på tråden - å tinglyse eierforholder (som oftest ved å tinglyse skjøtet) er viktig, og bør gjøres. Kun dersom du har svært god grunn (?) og du er svært godt kjent med ulempene skal du la være evt. godta at tinglysning ikke skjer.
   #7
 7     Trondheim     0
Godt å høre at dere har fått ordnet dette. Jeg kan ikke fatte og begripe at noen faktisk motsetter seg å overføre skjøte til en eiendom, så lenge de har fått oppgjør for salget. Og at man må til retten med noe slikt! Hadde jeg vært dommer, hadde jeg ikke vært nådig med tidligere eier her... Regner med at motparten måtte dekke saksomkostningene deres.

Hva med megler, de burde jo være relativt pinlig berørte, kan jo ikke forestille meg hvordan de har klart å rote til dette. De trenger jo bare en underskrift på skjøtet, så vidt jeg kan huske. Og dette er jo hele poenget med avtalemøtet som avholdes etter endt kjøp...

Gratulerer med at dere fikk ordnet opp i dette i hvert fall!