2 160    3    0  

Kommunal tomt; Prisendring etter nyttår?

 2     0
Noen som har noen tanker rundt/formening om kommunale tomter trolig vil endre pris etter nyttår? Enten opp eller ned?

Dette er usolgte tomter i nytt boligfelt lagt ut i februar i år det er snakk om, hvor flere byggetrinn er tiltenkt etterhvert. Det er klausul med byggestart innen 2 år og 1/3 av tomtene er ikke solgt.

Vil de gå opp fordi kommunale tomter normalt sett stiger i pris ved årsskifte?
Vil de gå ned fordi boligmarkedet opplever en nedgang og man ønsker å få solgt tomtene?
Kan man komme med lavere bud en fastsatt pris?

Håper noen har noen tanker rundt dette Smile

   #1
 257     Sunnmøre     0
kommunale tomter her i området skal selges til kostpris, slik at kommunen ikke taper penger, men heller ikke tjener på det. Kostnaden vil alltid være der, så tror neppe den vil gå enten ned eller opp.. så sant ikke renter og renters rente spiller noen rolle

At kommunen skal velge å subsidiere prisen for at du skal få tomt billigere er jeg i tvil om det vil skje, i isåfall vil der komme en klagestorm av andre brukere i samme boligfelt og forlange det samme for de som kjøpte den til normal pris.

har tilsvarende sak pågående her, for de gav ut tomter før prisen var fastsatt, og når prisen endelig kom var den dobbel så høy som forespeilet. Flere sa fra seg tomten og sikkert ikke mer enn 1/3 som er tildelt hittil. Dette var i november i 2012 og prisen er fortsatt den samme.
Signatur
  (trådstarter)
   #2
 2     0
Takk for innspill, coiter Smile Alltid greit med flere innfalsvinkler :)

Samtidig så tenker jeg at det tjener ikke kommunen å ha usolgte tomter. Det vil gavne dem å komme videre i prosjektet sitt, i tillegg skaper det arbeidskraft for nærmiljøet, samtidig som det trekker folk til kommunen om tomtene blir solgt. Noe som igjen gavner kommunen på andre vis mtp jobb, skatt osv. (vi bor ikke i den kommunen vi ser på tomt i, så skulle vi kjøpe tomt og flytte hit vil det gavne kommunen på flere områder :))

Men ja, det vil være urettferdig om vi alene få den billigere, da må de evt sette ned prisen på resterende også. Et marked vil gå opp og ned, og det vil ikke alltid være helt likt, men tenker samtidig at det burde være rom for å gå ned eks 10% for å få solgt resterende tomter. Men igjen, kommunale tomter blir noe annet enn boligmarkedet generelt, som jeg kjenner bedre Smile
   #3
 223     0
I min kommune er det et kommunalt byggefelt fra 1979 der det er to ledige tomter. Disse ligger ute for samme pris som de ble lagt ut for i 1979.

Akkurat disse to tomtene ligger dårlig til i et ellers attraktivt byggefelt - derfor de ikke er solgt. Men nå er jo prisen nesten blitt latterlig lav :)

Jeg har hørt om kommuner som plutselig setter ned prisen på kommunale tomter betydelig, i et stunt for å få tilflyttere. Men jeg har aldri hørt om at pris på kommunale tomter reguleres opp eller ned verken ved årsskifte eller ellers. Som coiter skriver selges kommunale tomter normalt til selvkost - uavhengig av markedet forøvrig.