1 827    0    1  

Pepperkakehusanalysen 2012

 1     1
Stor byggeaktivitet over hele landet!
Aktiviteten på det norske byggemarkedet har holdt seg bra i de fleste markeds-områder, på tross av internasjonal uro. Hittil i år har vi en fortsatt vekst i nybyggingsmarkedene sammenlignet med tilsvarende periode i fjor:
• Nye yrkesbygg: + 3%
• Nye Boliger: +7%
• Fritidsbygg: ±0%

1 av 4 husstander bygger nytt bygg i løpet av desember!
En rykende fersk analyse fra Prognosesenteret AS viser at det er igangsatt et stort antall prosjekter som ikke fremkommer i offentlig igangsettingsstatistikk. Mer enn 550 000 husstander har bygget eller kommer til å bake pepperkakebygg i forbindelse med julen 2012. Da undersøkelsen ble foretatt var det i tillegg 220 000 husstander som ikke visste om de ville rekke å bygge eller ikke, - hvilket kan bety mer enn 770 000 husstander ved kjevlene!

Prefab dominerer!

Det er en relativt stor spredning i byggemetoden på pepperkakebyggene, der elementproduksjon utgjør litt over en tredjedel av markedet, mens nesten 2 av 3 byggherrer foretrekker å bygge fra grunnen av, med egen blandet mørtel, eller ferdig (deig)blanding.

Utførende entreprenør

Det hersker i mange sammenhenger en oppfatning om at det er mannen som dominerer på den byggtekniske siden i det norske folkehjemmet. Det er ikke tilfelle for denne delen av byggemarkedet. I nesten 2 av 3 prosjekter er kvinnen i huset involvert i byggearbeidene. Ryktene vil ha det til at kvinnen dominerer flere ansvarsområder i prosessen, alt fra å være råvareleverandør, arkitekt og entreprenør, til designansvarlig. Bare 45% av voksne menn tar samme rolle!
Undersøkelsen viser videre at barnearbeid fortsatt er relativt vanlig forekommende i den norske byggenæringen. I nesten 4 av 10 prosjekter benyttes barnearbeid!
Besteforeldre deltar i mindre grad, hvilket kan skyldes tidligere forseelser i retning av svinn på byggeplass.

Tradisjonene står sterkt!

Mer enn 7 av 10 byggherrer oppfører vanlige pepperkakehus. Analysen avdekker en rekke interessante forskjeller i befolkningen når det gjelder hva man bygger i pepperkakedeig. Lavinntektsgruppene lager i størst grad pepperkakehytter, mens andelen som bygger pepperkakeslott er høyest i høyinntektsgruppene. Noe mindre overraskende er det kanskje at andelen som vil bygge kirker er høyest på Sørvestlandet.

Miljøfokuset ikke til stede …

Det er med bekymring vi registrerer at miljø og økologi ikke er nevneverdig viktig for pepperkakeentreprenørene. Analysen viser at bare 5% av utbyggerne har benyttet økologiske råvarer. Mer enn 6 av 10 svarer at de ikke benytter slike råvarer, mens litt over en tredjedel ikke vet hva de har benyttet. Pepperkakehusekspert Bakermester Harepus, mener dette viser at det norske ernæringsråd for baking av pepperkakedeig ikke har lykkes med å nå frem med sin fanesak: «Økologisk til hverdags og fest, i påsken og jula». Verken den profesjonelle eller den private delen er sitt ansvar bevisst.

Et betydelig marked!
Alt i alt har det blitt igangsatt 765 000 pepperkakehus i forbindelse med julen. Det betyr at det bygges 160 000 kvadratmeter pepperkakehus, hvilket tilsvarer 4,2 ganger gulvarealet i Operaen i Bjørvika/Oslo. Det er gitt igangsettingstillatelse på ytterligere 66 000 kvadratmeter, som kan fullføres dersom vi rekker å ta kjevlen fatt!!

Saneringen i januar vil gi svar på om byggingen er i tråd med behovet, eller om eventuell overbygging vil komme julebukker og andre småfugler til gode!

God jul til Byggebolig ønskes fra Prognosesenteret ASFakta om undersøkelsen:

Markedsanalyse gjennomført av Prognosesenteret AS primo desember.

Utvalg: 1 000 intervjuer
Feltperiode: uke 49

Pepperkakehusanalysen 2012 - Peppekake.jpg - Prognosesenteret AS