2 314    4    0  

Sokkellelighet og gevinstbeskatning.

 18 598     Akershus     0
Gitt at en eier en lelighet og leier den ut en rekke år. Dersom den selges, blir du gevinstbeskattet. Dette kan du omgå ved å flytte til utleieboligen et år før den selges.

Hvordan stiller dette seg med en Enebolig med utleiedel? (112-bolig)

Hvordan vil dette slå ut med forslag om endring av gevinstbeskatning ved salg av sekundærbolig?

Signatur

   #1
 5 306     Tromsø     0
Jeg tviler på at det nye forslaget blir realitet, og det er ikke alltid godt å forstå alle utslag av byråkratiske regler, men jeg tolker det sånn:

Selger du et useksjonert hus der det er to boenheter og man selv har bodd i den ene (fortrinnsvis den med høyest leieverdi) 12 av de siste 24 månedene etter nåværende regler eller 20 av de siste 20 årene etter foreslåtte regler, så kan man selge hele huset skattefritt.

Du kan vanskelig skatte av fortjenesten på salg av en sokkelleilighet hvis huset ikke er seksjonert, sokkelen ikke er salgbar som et separat objekt, og hele huset selges under ett. Seksjonerer du derimot huset og selger sokkelen separat uten å ha bodd i den, da vil jeg tro det blir skatt på fortjenesten. Da blir det som du nevner, man kan omgå skatteplikten ved å  å flytte til utleieboligen et år før den selges.
Signatur
   #3
 3 412     Akershus     0

Tja, les denne: http://www.mamutone.no/boligsalg-hjemmekontor-kan-bli-farlig-skattefelle

Her bør vel sokkelleilighet kunne likestilles med hjemmekontor? Du bebor ikke den del av huset som du leier ut.


Her er dagens regler: 
Bokravet under botiden
Du må enten ha benyttet hele bygningen eller ha brukt minst halvparten av den som egen bolig, regnet etter utleieverdien. Ved utleie må den øvrige del ikke vært leid ut til annet enn boligformål.

http://www.skatt.no/ukens-tips/skatteregl1/
Signatur
hro
   #4
 1 574     Trondheim     0
Skal bli et interessant regnestykke å se hvordan man regner ut fortjenesten ved seksjonering ved salg. I så fall er man kun skattepliktig for gevinst (ev tap) fra seksjoneringstidspunktet til salget blir gjennomført.

Svaret blir nok at det er enklest å forholde seg til 112 Enebolig og kan vanskelig forestille meg at politikerne ender opp med et vedtak som gir skattetrykk på slike utleieforhold.
Signatur