1 204    2    0  

Ansvar i forhold til inntaksboks

abr
 13     0
Hei 

bygger nytt hus og nærmer meg slutten. 
Desverre er inntaksledningen lagt inn i kjelleren. Og så viser det seg at etter ny standard må denne stå ute. Ingen vil ta ansvar for plassering av boksen. Hvem har ansvar for at inntaksboks blir plassert korrekt etter gjeldende lovverk. 

Elektriker, graver,tiltakshaver  eller hovedsøker?
 
Problemet er at kabel er murt fast i kjellergulv og må pigges opp før den kan trekkes ut.

   #1
 46     Bergen     0
Jeg vil tro det er ansvarlig søker som har hovedansvaret overfor dere, men kanskje elektrikerene som har ansvaret å utføre det overfor ansvarlig søker.

Så da etter min mening er det opp til ansvarlig søker å ordne opp i det, hele poenget med ansvarlig søker er jo at de tar all jobb med planlegging og utførelse og logistikk slik at du som byggherre slipper å tenke på alle disse tingene.
Slike feil bør ordnes opp i mellom de ansvarlige partene, og det er naturligvis ikke deg hvertfall.
Signatur
   #2
 139     Asker     0
Kravet til utvendig inntaksboks følger av NEK 400:2014 som er standarden det elektriske systemet prosjekteres etter. Helt konkret refererer NEK 400 til NEK 399  og NEK 399 spesifiserer denne inntaksboksen.

Det er elektrikeren som skal prosjektere og utføre det elektriske anlegget i sin helhet og om han ikke har tatt høyde for inntaksboks så kan jeg ikke se hvordan han kommer seg unna det. Referansen til NEK 399 kom inn i NEK 400: 2014 utgaven og overgangsregler vedtatt av DSB tillater bruk av den gamle NEK400:2010 for anlegg som ferdigstilles i 2015(2010 utgaven har ikke krav til inntaksboks).http://www.dsb.no/PageFiles/4731/Elsikkerhet_85.pdf Hvis ditt anlegg er ferdig nå, så kan det gå greit om ikke nettselskapet har egne krav om inntaksboks.

Elektroarbeider er ikke omfattet av plan og bygningsloven og ansvarsrettsystemet, men er regulert i FEL. Ansvarlig søker har derfor ingen ting med dette å gjøre.

Hvem som er ansvarlig overfor deg og som derfor må ta kostnadene kommer jo ann på hvordan dine kontraktsforhold er. Dersom du har en totalentreprenør så går du på han, men om du koordinerer alle delentreprisene selv, så kan det bli mer komplekst.  Da er du selv i større grad ansvarlig for å koordinere f.eks mellom elektriker og grunnentreprenør.  Så blir det et spørsmål om elektriker har gitt deg feil info og om han evt er ansvarlig for alle følgekostnader for denne uriktige infoen. Det kommer ann på kontrakten mellom dere.

Når det er sagt så trenger jo ikke dette å bli noe stort problem. Grav nå bare opp elektrogrøften og kutt kabelen. Deretter glattskjøter du den slik at kabelen får lengde til å legges inn i inntaksboks. Så gjenbruker du den biten som er støpt inn i platen din som inntaksledning. (inntaksledning er den stumpen fra inntaksboks og til sikringsskap, mens stikkledningen er den som forsyner inntaksboksen med strøm.