89    1    7  

Avfallssortering på mindre byggeplasser

 1     4
I hendhold til § 9-8.Avfallssortering:
Minimum 70 vektprosent av avfallet som oppstår i tiltak etter § 9-6 første ledd skal sorteres i rene avfallstyper, og alt avfall skal leveres til godkjent avfallsmottak, ombruk eller direkte til gjenvinning.

Betyr det at absolutt alle tiltak må 70% av avfallet sorters, eller er det ingen krav til sortering hvis tiltaket ikke er påbudt avfallsplan(§ 9-6)

Vil det si at på nybygg som blir bygget under 300m2, så er det ikke krav til avfallssortering, og nok med en kontainer med Rest avfall? 

TSt
   #1
 12 953     3
Det er mulig men en vil iallfall få en astronomisk regning på mottaket. En kan tjene mye på å ta seg av avfallsplanen selv på mindre prosjekter. Eksempler jeg har hatt er et bad 8000 kr og når vi gjorde det selv endte vi opp med 500-600kr (avhenger mye av reglene på mottaket, andre steder ville det vært gratis)