660    12    0  

"Avslått" byggesøknad kommune

 8     0
Hei,

Vi har havnet i en litt kinkig situasjon. Det har seg slik at vi idag fikk svar fra kommunen på vår byggesøknad. De påpekte mangler/uklarhet i søknaden når det kommer til at huset er rundt 2,5m fra veg på ene siden og litt av garasjen er for nære vei. Vi har en litt smal tomt, og "vei" rundt hele tomta vår, så plassering av hus har vært en vanskelig prosess å få til. MEN nå har det seg slik at dette "boligfeltet" hører til familien til samboer, så alle barn og barnebarn til hennes bestefar fikk skilt ut tomter her, så alle som bor rundt er familie.

Tilbake til tvisten med kommunen, og hvorfor jeg søker hjelp fra dere er følgende. Veien som kommunen påpeker vi bygger for nærme er registrert som PRIVAT vei i reguleringsplanen, og veien ligger faktisk på felles eiendom til min samboer sin familie. Så i teorien så hører vell da denne veien til familien og ikke kommunen? Veien er altså registrert som privat, og ikke kommunal. Kan da kommunen avslå vår søknad på det grunnlag? Jeg spør er fordi jeg er usikker selv, men jeg synes det høres rart ut.

Eventuelt om jeg har rett, hvordan går jeg frem med kommunen da?
På bilde jeg legger ved så er veien som er markert i gul stripe den private veien som står på familiens eiendom, og veien som har grå stripe er kommunal. Det er altså veien med gul stripe (privat) vi ligger nærmere enn 5m til. Tomta vår er markert i blått.
"Avslått" byggesøknad kommune - tomtogveg.png - Stokka342

  (trådstarter)
   #1
 8     0
Her er forresten bilde med huset plassert på tomta. Der kan dere se at vi er innenfor 5m grensa til den kommunale vegen i øst, men nærmere enn 5m til den private veien i nord og vest.
"Avslått" byggesøknad kommune - hustomt.png - Stokka342
   #2
 1 198     Asker     0
Vei er vei uavhengig av eierskap. Blir ikke mer oversiktlig å kjøre på den selvom den er privateid. Det er regulert grunn. Men det kan være ulike avstandskrav avhengig av type vei.

Enkleste er vel å bare tegne deg et belte rundt tomten på 5 meter, samt 4 der det ikke er vei. Alt innenfor kan du bygge på. Huset må sannsynligvis bli mer avlangt.
Signatur
  (trådstarter)
   #3
 8     0
Vei er vei uavhengig av eierskap. Blir ikke mer oversiktlig å kjøre på den selvom den er privateid. Det er regulert grunn. Men det kan være ulike avstandskrav avhengig av type vei.

Enkleste er vel å bare tegne deg et belte rundt tomten på 5 meter, samt 4 der det ikke er vei. Alt innenfor kan du bygge på. Huset må sannsynligvis bli mer avlangt.

Vi har tegnet 5 meter rundt tomten, men det gikk ikke innenfor 5m på alle sider uansett hvordan vi vridde og vendte på det. Så vi søkte disp fra 5m på den private veien med grunnlag i at veien er privat og hører til familien, og at den er enveiskjørt og fungerer egentlig bare som en lengre innkjørsel til min samboers foreldre sin eiendom (28/158). Så etter et år med planlegging så er vi tilbake til scratch og veit ikke helt hva vi skal finne på nå.
   #4
 2 189     0
Forhåndskonferanse - få et møte med kommunen for å diskutere løsninger.

En mulighet er kanskje  å flytte den private veien litt vestover?
  (trådstarter)
   #5
 8     0
Forhåndskonferanse - få et møte med kommunen for å diskutere løsninger.

En mulighet er kanskje å flytte den private veien litt vestover?

Ja, irriterende nok lot vi byggfirma overtale oss om at forhåndskonferanse ikke var nødvendig før vi sendte søknad da de mente dispene ville bli godkjent, ingen problem. Flytte veien går dessverre ikke da søsteren til samboer har bygget mur mot veien på motsatt side, eiendom 28/206...
Ebe
   #6
 4 046     Vestlandet     0
Hvor kommer 5-metersgrensa i fra? Reguleringsplan? Det er ikke noe standard avstand til privat vei, kun om det er regulert i plan.
Signatur
TSt
   #7
 3 120     0
Vanlig med avstandskrav til vei, hvem som eier hva er ikke grunnlag for dispensasjon. Må ha en annen begrunnelse.  Det at garasjen bryter linjen mot nord kan bety at sikt er dårligere i krysset på gul vei. Krysset er dårlig tilrettelagt hvis 28/158 skal svinge til høyre.  Det å påta seg og utbedre dette kam kanskje være byttehandel for å få lov til å bygge litt nærmere.  En må alltid søke om dispensasjoner uansett hvor små de er hvis de er påkrevd. 

  (trådstarter)
   #8
 8     0
Vanlig med avstandskrav til vei, hvem som eier hva er ikke grunnlag for dispensasjon. Må ha en annen begrunnelse. Det at garasjen bryter linjen mot nord kan bety at sikt er dårligere i krysset på gul vei. Krysset er dårlig tilrettelagt hvis 28/158 skal svinge til høyre. Det å påta seg og utbedre dette kam kanskje være byttehandel for å få lov til å bygge litt nærmere. En må alltid søke om dispensasjoner uansett hvor små de er hvis de er påkrevd.

Flytte garasjen er ingen problem, vi søkte disp for det lille hjørne på garasjen da sikt i realiteten ikke ville bli noe dårligere. Flytte garasjen nærmere får vi fint til.

Problemet vi stusser på er grensen huset går innenfor. Garasjen til tomtene på 206, 205 og tomten ved siden av 205 igjen. Garasjen til disse tomtene går langt lenger innenfor samme byggegrense som vårt hus vil gjøre og alle de tre har fått godkjent disp for dette. Derfor stusser vi på at de kan avslå disp for oss når vi går mindre innpå grensen.
   #9
 89     Buskerud      0
Så utrolig kjedelig. Vi fikk også avslag på byggesøknad i første omgang, så kjenner skuffelsen (men gjaldt helt andre ting). Uansett; siden det er privat vei kan det hende at nabosamtykke/ samtykkeerklæring er veien å gå. Mulig dere kjenner til det, men det betyr at eierne av veien gir sitt samtykke i at huset blir stående x antall meter fra veien. tror ikke kommunen kan mene så mye da - hvis eierne av veien gir dere lov.

Vil faktisk tro det er enklere når veien er privat, enn hvis den var kommunal:-).

Lykke til!
   #10
 1 198     Asker     0
Har ingen betydning at noen sier at det er Ok av eiere. Gir ikke høyere trafikksikkerhet.

Men forstår ikke helt at du sier at det var vanskelig uten å kommer innenfor 5m. Har dere først bestemt dere for et hus og deretter forsøker å plassere det, eller tegnet dere hus etter tomt?
Signatur