117    1    0  

Beregninger

 13     0
Heisann. Skal bygge meg hus, er det noen som har en grei måte å regne ut hvor mye isolasjon jeg trenger i veggene og hvor mye liggende bordkledning jeg trenger pr vegg? 

Hjelp blir veldig satt pris på 😊

   #1
 4 737     Sørnorge     0
Start med en vegg. Mål opp lengde og høyde. Gang de to tallene sammen, så har du arealet av veggen.
Gjenta dette med alle de andre veggene. Legg sammen arealene av alle veggene.
Regn ut areal av alle vinduer og dører. Trekk dette fra aralet av veggene. Da har du arealet du trenger til bordkledning og isolasjon. Gang det opp med tykkelsen på veggen om du ønsker volum av vegg/isolasjon.