122    4    1  

Bygge hus i hagen.

 5     0
Har en eplehage på ca 0,5 mål. Denne ligger i ganske skrått terreng nedenfor eneboligen jeg har. Er litt lei stell av hagen og fristes av muligheten for å tjene litt på realisering av denne tomta. I stedet for å selge til en utbygger tenker jeg alvorlig på å stå for det selv. Da var det alle fallgruvene da.....
- vei
- en eller flere boenheter
- biloppstilling
osv

Kanskje noen har noen gode råd?


TSt
   #1
 7 439     0
Må starte og se på reguleringsplan. Ofte er det en boenhet pr tomt så en må starte å se på muligheter for dispensasjon i så fall. Utnyttelsesgrad på tomt må også sjekkes mot dette, gammelt og nytt hus vil dele på denne selv om en skiller ut tomt. Adkomst må som du skriver være avklart.
Ebe
   #2
 4 317     Vestlandet     0
Som nevnt over er det ofte de kommunale stedbundne reglene som avgjør hva man kan bygge.

Så om du tenker seriøst på dette, så er en forhåndskonferanse med kommunen noe av det første man burde gjennomføre. Ha med en profesjonell søker på dette møtet.

Signatur
TSt
   #3
 7 439     0
Så bør jo dette ligge ganske sentralt for at en skal være sikker på at dette blir et godt prosjekt. Husk skatt av overskudd.  En må passe på at en har gode marginer siden plutselig koster det en del mer enn en hadde tenkt. 
   #4
 2 488     Asker     1
Det er jo noen fordeler ved å gjøre dette selv. Du får velge utsikt (utseende på nabo), oppdeling av tomt, innkjørsel potensielt høyest fortjeneste etc.

Drawback er en del også. Dårlig utnyttelse grunnet mangel på erfaring. Størst fare for tap. Du må finansiere prosjektet, noe som er DYRT.

En bekymring er at fu nevner 0,5 mål. Det høres for lite ut til å bygge en enebolig. Ofte trenger du minimum 0,7-0,8 bare for å få lov å dele tomten. Dvs at hele tomten din må være 1,4–1,6 idag.
Signatur