102    6    0  

Er utvendig solskjerming fasadeendring?

 4     0
Er utvendig solskjerming fasadeendring?

Vi har kjøpt rekkehus som straks skal bygges. Dette blir i et sameie (ikke borettslag) med rekkehus og blokker.


Utbygger har uttrykt de i utgangspunktet ikke vil godta endringer på fasaden. 

Planen vår er å be om en endring hvor huset blir bygd med skjult elektrisk opplegg (trekkrør) for at det skal være enkelt å installere utvendige screens. Tenker da å ha trekkrørene slik at de kan kobles på kurs til stikkontakter i nærheten av vinduer. Da tenker jeg det vil være enkelt å montere elektrisk drevne screens i ettertid. Lurt?

Men hadde det vært enklere hvis vi hadde fått utbygger til også å levere screens? Lurer på om det må søkes om fasadeendring da. Og må alle i rekkehuset eller sameiet ha "likt" for at det skal bli godkjent?

   #1
 6 090     Akershus     0
Vi søkte i allefall ikke om fasadeendring i sameiet der jeg bor... Og det var høyst frivillig Smile Men hos oss var, og er det slik at man er begrenset til spesielle farger på duken.

.Thag
HSt
   #2
 35 452     Lillestrøm kommune     0
Er vel behov for samordning så en velger like løsninger
TSt
   #3
 13 734     0
Sameiet kan velge i vedtekter å regulere dette. Men bør jo begrenses til at en får samme uttrykk dvs farger og type duk.
  (trådstarter)
   #4
 4     0
Det er fornuftig å ha noenlunde lik farge og fremtoning ja, nesten som en slags "standardløsning".

Men ser ikke for meg at alle vil være med på å ha solskjerming. Kan bygget likevel se greit ut hvis bare noen beboere velger å installere solskjerming?

Er screens en fasadeendring som må søkes om til kommunen?
   #5
 1 054     Trøndelag     0
Her er det opp til den enkelte eier om det skal monteres solskjerming eller ikke, og eventuelt i hvilket omfang. Farger på profiler og duk er bestemt av sameiet, ut fra minst synlighet og at det skal fremstå likt. Og med det jeg vet er ikke kommunen koblet inn på noe vis. Også pergola (uten fast tak) kan settes opp etter søknad til styret.
  (trådstarter)
   #6
 4     0
Da høres det ut som dette ikke burde være en sak for kommunen, men bør avklares med sameie/borettslag.

Da går jeg videre med å be utbygger om elektrisk opplegg for utv. solskjerming. Vil også spørre om tilbud på komplett levering av utv. solskjerming med nedtrekkbare skjermer.