102    4    1  

Fundamentering/stabilisering/leire/Geoteknikk.

 11     -1
Vi må stabilisere grunnforforholdet da bygger på leire og øverste 50cm har blitt omrørt. Bya 120kvm 2.etasjes hus med saltak. Noen som har noen innspill, råd evt tanker om andre løsninger. Vi har vært i kontakt med geotekniker og fått pris på Kalksement peler 480 000 ink mva, noe vi syntes var veldig høyt. I tillegg prosjektering og ekstraarbeid grunnentrepenøren skal ha. 

Hovedproblemet er den omrørt massen i toppsjiktet.

Kort om grunnforholdene:
Tomten er i en skråning/toppen av en ravine.  Vi har relativt faste masser/leir men delvis sensitive i området. Dybde til fjell er 10-13m (og vi har gravd til ca 4 meter så fjell ligger på ca max 6-9 dybde)

Når utgravning ble utført og kvalitetsfyllingen lagt ut i traubunnen ble leiren delvis omrørt. Vi har tatt prøvesjakt og leiren er omrørt til ca 0,5m dybde.

Det vi tenkte først var å utføre grunnforstekrning/innblanding med Kalk/sement av den omrørt leire/toppsjiktet. Da fast leire under. Men her finnes det ingen veileder/håndbok så geotekniker kan ikke formelt prosjektere dette. 
Vider vurderte vi magerbetong med dette ville ikke fikse problemet med omrørt masse da måtte lagt magerbetong oppå. 

Det som er blitt prosjektert:
600 mm kalksementpeler, plassert med c/c 450 mm og doble ribber under fundamenter. Disse må være minimum 4 m dype.
I mellom fundamentlinjene er det anbefalt enkelte peler med c/c 1 m. Disse må være 3 m dype Blir da 320 peler i fundamentlinjene og 100 enkelte peler  imellom fundamentlinjenen (fotvatrykket av byggningen)
Stabiliseres helt opp til grusfyllingen/toppen (pelene skal gå helt opp)
Multicem i blandingsforhold 50/50 er planlagt.


 

HSt
   #1
 31 312     Lillestrøm kommune     0
Vet om kontrakter i Lillestrøm område der entreprenør får et heftig erstatningskrav hvis de slår hull på tørr lager på toppen

Men er redd for at dette er så komplekst at det er vanskelig å få god respons her på BB
  (trådstarter)
   #3
 11     1
Liten oppdatering for de som er interessert.

Endelig konklusjon. Prosjektert av geotekniker. Fjernet omrørt leirmasse. Videre stabiliserte grunnen med magerbetong.
HSt
   #4
 31 312     Lillestrøm kommune     0
Hvis det skal fylles opp med noe så har glasopor større stabilitet enn løs leca. Vet de masseutskiftet et sted, de gikk ikke ned gjennom tørr skorpen men erstattet masser over med glasopor trolig for å kompensere for vekt av 3-etg kontorbygg som ble bygd med såle på mark oppå glasopor