101    3    0  

Grunnmur på nybygg. Pris og valg.

 1     0
Er i planleggingsfasen av husbygging og skal forsøke å tegne huset selv. Huset skal se ut noe ala det nedenfor. Det er skråtomt. Jeg lurer på om det er fornuftig å støpe slik som modellene under viser. Hva vil noe sånt koste å få støpt?al Grunnmur på nybygg. Pris og valg.  - 1.png - NyttHus2021Grunnmur på nybygg. Pris og valg.  - 2.png - NyttHus2021Grunnmur på nybygg. Pris og valg.  - 3.png - NyttHus2021Grunnmur på nybygg. Pris og valg.  - 4.png - NyttHus2021

   #1
 5 516     0
Hvorfor vil du støpe etasjeskillet mellom kjeller og hovedetasjen? Hvor mange vegger er under bakkenivå/må fylles inntil? Det er de du støpe. Samt sålen, vil jeg tro.

Avhengig av lengden på de støpte veggene må du muligens ha støttemurer. De kan brukes som innvendige vegger.

Men jeg TROR at det vil være fordyrende å støpe etasjeskillet, og sannsynligvis skape problemer for deg senere. Det er sannsynligvis også for stort til å bære seg selv, så da må du støpe innervegger i kjeller også for bæring.
wth
   #2
 213     NA     0
Alternativ til innvendige vegger er jo at dekket tar opp jordtrykket, da står man fritt til å velge planløsning i kjeller uten bærevegger.
9 meter går ikke med plasstøpt betong, så skal dekket være i betong må du bruke f.eks. hulldekker.

Kan redusere omfanget av betongvegger til der det er jordtrykk, men må da påse at du har nok vegger til å ta jordtrykket som overføres fra dekket. Må også få til overgangen mellom utvendog isolert betongvegg og bindingsverk på en fin måte

Har faktisk noe veldig likt på tidlig skissestadie, bare garasje med takterrasse der du utsikket, også skrå tomt. Ikke i nærheten av å bli realisert, men tenkte selv full kjeller. Ikke umulig å ha deler fundamentert ett nivå opp, men kan gi utfordringer med differensialsetninger hvis ikke tilbakefyllingen komprimeres tilstrekkelig. Med full kjeller kan du ha bod, teknisk rom o.l i den delen av kjeller uten vinduer.

Ellers ville jeg kjørt stripefundamenter og flytende gulv på grunn. Som tegnet må gulvet fungere som fundament. Det er vanskelig å prosjektere, gulvet blir tykkere med mer armering, og du får muligens noen vanskelige detaljer i forkant i overgang terreng/ringmur.