93    2    0  

Grunnsåla og nytt bygg

 15     0
Noen som veit generelle regler for eiendom med eksisterende grunnsåla og bygging andre plasser på tomten? 

Vi ønsker å bygge annet sted enn der grunnsåla står per i dag, men eiendommen er uregulert med verksted, men verksted er rivd ned til såla, men har tidligere vært brukt og vært i drift. 

Er det ikke en regel som sier at kommunen kan ikke nektes oss å bygge om det allerede er en grunnsåla Fra før krigen? 

De kan vell heller ikke nekte oss å bygge på eksisterende grunnsåla i fremtiden om vi ikke lykkes med annen ny grunnsåla anna plass på tomten? 

TDJ
   #1
 1 603     Asker      0
Vanligvis tillater ikke kommunene noen form for bygge-virksomhet i uregulerte områder, alle type endringer må søkes om. Dette gjelder antagelig også rivning fordi det kreves godkjenning for deponering av bygnings-avfall. Har aldri sett eller hørt noe om at det finnes egne regler for såler som er bygget før krigen (antar at det er 1940 vi snakker om... Wink). Men det finnes jo mer mellom himmel & jord....
Signatur
TSt
   #2
 7 543     0
En skal både søke om å rive og å bygge nytt hvis en har revet. Er det en stund siden det er revet så er det iallefall for sent, er det gjort nylig kan en kanskje skynde seg å sette opp noe makent før noen oppdager det men det blir et litt sjansespill men har en godt forhold til alle naboer så vil det vel gå bra. Men det er ingen automatikk i at en får bygge igjen noe som er fjernet. Alt nytt må tilfredstille dagens regler.