297    5    0  

Hva koster det vist jeg designer og bygger huset selv?

 1     0
Vi har tenkt å ha et hus som er lite over bakken men stort under. En fellesbekjent av oss hadde det, og vi ble helt frelst av tanken. Vi har en tomt der det alt står et hus som vi skal rase så veggene nede under bakken er det bare å isolere for det meste, men vi vil også utvide det med kanskje 50 kvm. Kloakk og strøm er der alt og vi har lyst til å gjøre mesteparten selv utenom strøm og rørlegging. Hva tror dere at det vil koste? Vil ha 80 kvm oppe i første etasje og cirka 150 kvm i kjelleren. 

wth
   #1
 175     NA     0
Dere vil altså beholde kjelleren, og kun isolere eksisterende vegger?

Ville startet med en arkitekt jeg, få redegjort litt nøyere hva som er mulig, og hvilke krav som er gjeldende (dagslys oppholdsrom, energikrav, konstruksjonssikkerhet, mm).
   #2
 1 575     Norge     0
Prøv å lage skisser selv. Deretter la en ansvarlig søker som fremmer disse tegningene.
Arkitekter KOSTER!
HSt
   #3
 25 461     Lillestrøm kommune     0
Men TS må tenke på lys og vinduer det er momenter som inngår i godkjenning. Virker som TS bør diskutere planen sin med noen som kan noe om dette.
wth
   #4
 175     NA     0
Er vel mulig å bruke ARK bare i en skissefase, det virker som at TS vil litt utenfor standard løsninger, og da tror jeg det er greit å ta en pust i bakken og utrede prosjektet litt. Så kan man ta prosjektet videre selv etterpå.

   #5
 5 111     Sørnorge     0
Å bevege seg utenfor standard løsninger krever kunnskap. Enten må man skaffe seg den kunnskapen selv eller leie den inn. Å det å finne noen som har både kunnskap og vilje til å gå utenfor standard løsninger kan ofte være vanskelig.