111    1    5  

Indeksregulering Byggekontrakt

 1     3
Hei
"long time listener, first time caller"  som det sies Smile

Har en liten diskusjon med utbygger av et nytt hus de bygger til oss. 
Denne avtalen ble signert for en god stund siden med indeksregulering allerede Juli 20.
Forståelig nok, med en oppstart nå i sommer, blir dette betraktelig dyrere enn planlagt.

Det meste er greit, kontrakten er ganske så klar og materiell er dyrere. NS 3425 er fulgt vederlaget er avtalt. Sånn er det, så de skal med rett få dekket dette ihht reguleringen.

Det jeg derimot stusser på, som vi ikke blir enige om er endringer hvor noe er trekt ut av kontrakten.
Dersom endringer blir lagt til, så prises dette ihht dagens rater, så disse skal  logisk nok ikke indeksreguleres, men..

Når vi har trekt ut enkelte ting, og avtalt at dette skal jeg levere, så blir det i mitt hode, ikke rett at jeg skal betaler indeksregulering på dette. Betaler da 25% tillegg på noe de ikke leverer.

Det er en liten sum av helheten, men føler urettferden med å betale dette.

Så spørsmålet er om det er korrekt at kontraktssummen konsekvent skal brukes, eller om endringer skal være i beregningen.

Takker for alle svar og håper jeg gjorde meg forstått.

   #1
 3 638     Asker     2
Enten indeksreguleres alt. Deretter inn/ut av ting. Eller omvendt. Ikke cherry picking. Så enten trekk fra, så beregn ny pris, eller trekk fra beløp ink en indeks på det. Blir samme resultat. Men ikke slik du fremstiller at entreprenør vil. Da får de gratis penger.
Signatur