301    2    0  

Kan jeg få stoppet bygging av bolig?

 1     0
Hei!

Nabo skal skille ut tomt og bygge tomannsbolig i nåværende hage. Denne hagen er hele 3 meter fra vårt inngangsparti. De har mottatt noen retningslinjer fra kommune pga. arkitektur i vårt nabolag. Det er snakk om tradisjonell trebebyggelse i bykjerne. Opplever at arkitektens tilbakemeldinger viker fra kravene, uten at kommunen opplever det samme. Boligen kan beskrives som ti meter høy, skjemmende betongkloss.

Hva kan jeg gjøre for å få hindret dette? Ønsker ikke stoppe nabos plan om ny bolig, men type bolig. 

   #1
 3 287     0
Det er gratis å både komme med merknader til søknaden og klage på evt vedtak.

Så er spørsmålet om det er spesielt lurt. Så lenge naboen greier seg uten dispensasjoner så skal det veldig mye til å få medhold i noe klage, da oppnår du bare en sur nabo.

Uten å ha sett verken bygget til naboen eller reguleringsplan er det vanskelig å si om det objektivt er innafor eller ikke...
HSt
   #2
 24 898     Lillestrøm kommune     0
Ja en må sjekke reguleringsplan og må nabo ha dispensasjoner fra avstandskrav så kan andre forhold trekkes inn (som sol og skygge osv)

Vi stoppet en nabo en gang annet sted i Norge med et horribelt prosjekt ved hjelp av reguleringsplan