114    1    0  

Kotehøyder ???

 1     0
Vi skal søke om å bygge bolig på en skrånet tomt, har tegnet huset selv og føler vi er innafor på alt som står i reguleringsplanen. Teknisk tegner har funnet en kotehøyde, men utifra kartet.

Har noen erfaring på om hva kommunen bruker av kotehøyder i byggesøknaden for og godkjenne dette??( Kartet eller fysisk oppmåling på tomt?)


   #1
 4     0
I min kommune leser de koter ut i fra kartet. Og når landmåler setter ut hushjørnene på tomta så merker han av en kotehøyde til graveren.