217    3    1  

Kotehøyder ???

 2     0
Vi skal søke om å bygge bolig på en skrånet tomt, har tegnet huset selv og føler vi er innafor på alt som står i reguleringsplanen. Teknisk tegner har funnet en kotehøyde, men utifra kartet.

Har noen erfaring på om hva kommunen bruker av kotehøyder i byggesøknaden for og godkjenne dette??( Kartet eller fysisk oppmåling på tomt?)


   #1
 12     1
I min kommune leser de koter ut i fra kartet. Og når landmåler setter ut hushjørnene på tomta så merker han av en kotehøyde til graveren.
   #3
 2 491     Asker     0
Det er søknaden som blir endelig høyde. Merk at terreng kan være noe anderledes. Særlig med mye skog og kratt. Det var det hos oss. Opp og ned over 10m hvor koten skulle være ganske jevn. Men hjørnene på bygget blir der søknaden sier. Landmåler setter det ut. Så går man dandere til så best man kan rundt bygget.
Signatur