113    2    0  

Krav til trapp TEK 17

 2     0
Hei
Holder på å tegne en skisse til enebolig og da dukker det opp et spørsmål med tanke på bredde på trapp til andre etasje. 
Setter TEK17 krav til bredde og stigning på denne?