159    7    0  

Krympe veggtykkelse etter godkjent byggesøknad

 23     0
Hei,

Hvordan er det å få godkjent tynnere vegger (fortsatt innenfor TEK17) i etterkant av godkjent byggesøknad? Det går jo ikke på fasade, men er det likevel noe kommunen må vite om?
Ønsker å få litt mer areal, derfor ønsker vi å krympe veggtykkelsen noe, slik at vi får mer gulv.


   #1
 5 266     Akershus     0
Formoder at du snakker om yttervegger, siden du henviser til tek. Så lenge energikravet på boligen er beholdt , kan du redusere tykkelsen. Du får sjelden redusert med mer enn 50 mm. Hadde ikke brydd med med å dra inn kommunen om det det var meg.

Om dette gjelder innervegger, er det ingen tek som regulerer noe som helst. Men det kan være bærevegger her, så ikke krymp alt maksimalt uten videre.


.Thag
Signatur
   #2
 3 795     0
En variant når man er litt usikker er å sende en mail til kommunen der man opplyser om hva man gjør og skriver at man anser dette som unntatt søknadsplikt.

Da er alt på det tørre i ettertid, sannsynligvis vil ikke kommunen krangle på noe slikt.

Om dette er nybygg så er det vel en ansvarlig søker involvert, som skal vite dette?
TSt
   #3
 10 999     0
Har en angitt veggtykkelsen noe sted ? Fra kommunen pleier det bare å være en klausul om at alt må være innenfor plb.
   #4
 25     Skedsmokorset     0
Har en angitt veggtykkelsen noe sted ? Fra kommunen pleier det bare å være en klausul om at alt må være innenfor plb.

Nei ikke angitt så vidt jeg ser. Kanskje implisitt på tegninger da.
Hvilke deler av pbl. bryter man her isåfall? Så lenge isolasjonsevnen er god nok.
Signatur
HSt
   #5
 30 394     Lillestrøm kommune     0
En må omberegning isolasjonstykkelse i gulv og tak når en krymper i vegg hvis en ikke har stor margin. Vindusareal kommet også inn så det er energiregnskap som må oppdateres.
   #6
 32     0
Det er ikke noe problem så lenge energiregnskapet går opp. Det enkleste er kanskje å få tak i en som har simuleringsverktøy (feks Simien), så finner du ut av hvor mye som må kompenseres for å ha tynnere vegger.
   #7
 575     Oslo     0
Kommer an på hvordan boligen er energiberegnet. Hvis det er er brukt omfordeling må veggen ha en u-verdi på minst 0,18 og boligen må energiberegnes på nytt som nevn over. Hvis de har holdt seg til minimumskravene i § 14-3 trengs ikke dette. Da kan du f.eks. bruke Rockwools energikalkulator og se om det er mulig å redusere veggtykkelsen så lenge du holder deg innenfor en u-verdi på minst 0,22.
Signatur