272    9    0  

Skattefritt salg

 26     0
Hei! Noen som vet reglene her? Det står man må eie 2 år og bo der 1 av de. Vi har eid tomten i 1 år og kjøpt hus nå. Det skal være klart i sept og vi tenkte da flytte inn å bo der 1 år for så å selge.. men må vi bo der 2? Siden huset er nytt? Eller regnes det fra du har kjøpt hus/tomt eller er det fra ferdigstillelse at de 2 årene kommer inn ?

   #1
 4 267     Vestfold     0
Jeg TROR de 2 årene regnes fra eiendomsovertagelsen ble tinglyst.
(du kan finne det her http://siste.eiendomspriser.no/ )
Hvis overtagelsen ikke er tinglyst vil jeg tro at datoen for overtagelse står i en kontrakt og du kan bruke den som dokumentasjon, gjerne i kombinasjon med en kontoutskrift fra banken som viser at eiendommen ble betalt på denne datoen.

Og det ene året TROR jeg regnes som den tiden du er registrert boende på adressen i folkeregisteret.
   #2
 735     Oslo     0

Unntakene som sikrer skattefri gevinst
Skattemyndighetene gir omfattende unntak fra skatteplikten når det gjelder salg av egen bolig, sier Wright. Gevinst ved boligsalg blir blant annet gjort skattefri dersom:
  • Salg av bolig (realisasjon av verdiene) finner sted eller avtales mer enn ett år etter at boligen ble kjøpt, og

  • Dersom det har gått mer enn ett år etter at den ble tatt i bruk eller ifølge ferdigattest ble oppført (ved nybygg).

  • Du har brukt minst halvparten av boligen, regnet etter utleieverdien, som egen bolig i minst ett år i løpet av de siste to årene før salget.


Dersom disse kravene er oppfylt er gevinsten ved salg skattefri. I motsatt fall, hvis boligprisene har falt i mellomtiden, vil et eventuelt tap ikke være fradragsberettiget når de tre punktene er oppfylt.

   #3
 1 879     Vestlandet     0
Det er vel budd i bustaden minst 12 av dei siste 24 mnd. Og då gjeld det å ha BUDD i bustaden, ikkje registrert adresse eller liknande. Du skal kunna visa til at du faktisk har nytta bustaden som primærbolig minst 1 av dei siste to åra.

Bur du i huset i minimum eit år kan du selja huset utan å betala skatt av evt. gevinst dersom du sel (ikkje avtaler salg ved kontrakt e.l., men faktisk gjennomfører salget) mindre enn eit år etter at du flytta ut av huset.

Eg TRUR det er slik det fungerer. Det var i alle fall slik eg forstod det for eit år sidan då eg sjekka opp i det ifm salg av min bustad. Eg signerte salgskontrakt i april, flytta ut i juni, og overtaking (betaling og tinglysing) skjer denne mnd. Om overtaking/oppgjør skjer t.d. august i år, lyt eg betala skatt av evt. gevinst, då det er meir enn 12mnd. sidan eg budde i huset sjølv.

Edit: du må altså ha budd i huset minimum 1 år. før salg, og du må gjennomføra salg maksimum 1 år etter du har flytta ut. 
Signatur
  (trådstarter)
   #4
 26     0
Ja jeg vet at man må bo i huset. Å vi skal faktisk bo der . Men vi skal selge å så bygge et hus til på sameie tomt. Mwn så sa noen at man må ha eid 2 år å bodd minst et år. Tomten har vi Eid i to år, men må vi eie huset to år også. For det har vi jo ikke
HSt
   #5
 16 436     Sørum     0
Står 2 års kravet noe sted ? Men du må være sikker på at et års fristen er oppfylt, om de kan være lure å si at det er fra ferdigattest eller fra tinkysningsdato av skjøte (hvis det er senere enn faktisk innflytting) vet jeg ikke.
   #6
 1 142     Asker     0
Det er ikke meg bekjent noe krav om 2 år. Bare det at dersom du ikke har bodd der mer enn 1 år siste to (Dvs f.eks leiet ut siste 9 mnd), så er det Ok. Men merk at det regnes fra datoen salget gjøres. Så ikke legg ut og selg før 1 år. Det er ikke overtagelse men bud/avtale om salg som er tellende.
Signatur
TSt
   #7
 3 001     0
De som leier ut og så skal selge kan få det travel hvis kjøpere ikke dukker opp. Mere enn 1 år siden du bodde der så blir botid resatt til 0.

   #8
 21     Østlandet     0
Merk også at det står at bebodd periode regnes fra når huset er tatt i bruk eller ferdigattest gitt, ikke hvor lenge dere har hatt tomten.